Месечно предизвикателство: В помощ на жени и деца, търсещи убежище в България

Месечно предизвикателство: В помощ на жени и деца, търсещи убежище в България

от TimeHeroes, 8 март 2022

Илюстрация от Sofia Kolovskaya за The Greats


България посреща най-голямата бежанска вълна в своята история. През първите две седмици от конфликта в страната ни са потърсили убежище над 25 000 украинци, като това прогнозите сочат, че това число ще продължава да расте. Голяма част от тях са жени и деца, изоставили домовете си, за да потърсят безопасност. Те пристигат на граничните пунктове само с най-необходимото и спешно се нуждаят от нашата подкрепа. 

Този месец в “Купата на героите” се обединяваме сили в подкрепа на жените и децата, които пристигат в България, за да потърсят убежище.


В света има и все повече жени бежанки

Днес по целия свят хората са в движение. Те мигрират, за да избягат от бедността, да подобрят възможностите си за развитие или да се спасят от конфликти и опустошения в собствените си страни. Дори преди актуалния военен конфликт, жените представляват почти 1/2 от всички 244 милиона мигранти и половината от 19.6 милиона бежанци по света (​​ООН, 2016). 

Много жени и момичета, търсещи убежище, са били изложени на различни форми на насилие, основано на пола, било то в страната си на произход, по време на пътуването си или при пристигането си. Ето защо е изключително важно да се вземат мерки за предотвратяване на дискриминацията, насилието, тормоза, трафика и други форми на експлоатация и злоупотреба – включително по време на криза и природни бедствия. 

Освен това е необходимо да се вземат мерки, за да се гарантира, че жените мигранти, бежанки и търсещи убежище имат достъп до своите човешки и социални права във връзка с индивидуалната си свобода, заетостта, жилищното настаняване, здравеопазването, образованието, социалната закрила и социалните грижи, където е приложимо, както и достъп до информация за техните права и налични услуги.

👉 Научи повече за историята на правата на жените, прочети месечното предизвикателство: Права на жените.

👉 Припомни си и какво научихме през януари по темата в месечното предизвикателство: Подкрепа за хората, търсещи закрила.


Организации, към които да се обърнете, за да предложиш подкрепа:

Съветът на жените бежанки в България. В началото организацията е създадена от доброволци – девет смели жени от Ирак, Иран и Афганистан. Председателката Линда Ауанис споделя, че водеща за нея е била както промяната в представите на българското общество за жената-бежанка, така и промяната в мъжете-бежанци за ролята и мястото на жената в обществото.

Български фонд за жените е единствената българска организация, която подкрепя други, по-малки организации в страната, които работят по проблеми, свързани с правата на жените.  Всички те се застъпват за равнопоставеността на жените и момичетата във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на дискриминация. 

Български хелзинкски комитет е най-старата гражданска организация, която защитава правата на човека в България. В своята близо 30-годишна история юристите на БХК защитават уязвими групи в обществото, сред които жени и момичета, които са настанени в институции, принадлежат към етнически и религиозни малцинства, мигрантки са или бежанки. 

Нашите недоносени деца - фондация, създадена в подкрепа на недоносените бебета и техните семейства. Застъпват се за правото на всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да получи качествена и съвременна медицинска грижа. Отвъд болничния период, работят за правото на всяко дете да получи подкрепа, спрямо своите индивидуални нужди, която да гарантира неговото оптимално детско развитие.

СУОБ “Мати Україна” е Сдружението на украинските организации в България и като такова е впрегнало всички сили да бъде максимално полезно в настоящата ситуация. Te предлагат различни начин, по които можем да помогнем като доброволци. Разгледай ги тук.

Български червен кръст - със своите програми и дейности БЧК се стреми да улеснява социалната и икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на мигрантите и да спомага за формиране на положителни обществени нагласи към тези две групи в българското обществопо. Предвид настоящата ситуация, по молба на Международния Червен кръст, БЧК организира дарителска кампания продукти от първа необходимост, които можеш да занесеш в пунктовете на организацията в цялата страна. Научи къде се намират пункта в твоя град и как клубът ти може да се включи тук.

Каритас-България помага на бежанци и търсещи закрила, като предоставя менторски услуги и им помага да се приспособят към средата тук. Каритас-София координира дейностите в Центъра за интеграция на бежанци и мигранти в София, който подкрепя хората, получили бежански статут, с намирането на жилище, намиране на работа или записване в училище и достъп до здравните и социалните услуги в страната.  

Център на бесарабските българи в България e сдружението, което предоставя всякакъв вид хуманитарна подкрепа на всички бесарабските българи, намиращи се в или извън територията на България. 


Няколко локации, на които да дариш или да си доброволец: 

📍 Ситуационен център Отворени врати за Украйна в гр.София работи активно, за да помогне на максимално много хора, засегнати от хуманитарната криза.

📍 Украинският дом в гр. Варна в момента е гореща точка, където се събират хуманитарни помощи и подкрепят пристигащи жени и деца в България по всякакви възможни начини.

📍 Центърът за украински бежанци в гр. Варна e открит център, където можеш да се включиш като добороволец или чрез дарение на продукти от първа необходимост.

📍 Център за помощ за бежанците от Украйна в гр. Бургас също набират хуманитарни помощи от първа необходимост за пристигащите в България.


Идеи за конкретни инициативи, които да организирате с клуба си този месец:

💪 Ето и още няколко инициативи в подкрепа на правата на жените: 

💪 И още как може да помогнем на хората, търсещи закрила в България:

📅 Важни дати:

  • 20 февруари: Световен ден на социалната справедливост
  • 8 март: Международен ден на жената
  • 11 октомври: Международен ден на момичето
  • 25 ноември: Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени (от 25 ноември до 10 декември (Международния ден за правата на човека) се отбелязват 16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пол).