Идея за мисия: Създайте пункт за дарения на продукти от първа необходимост за хората, пострадали от хуманитарната криза

Идея за мисия: Създайте пункт за дарения на продукти от първа необходимост за хората, пострадали от хуманитарната криза

В много населени места все още няма организиран пункт за събиране на предметни дарения във връзка с хуманитарната криза. Ако клубът ти е от град, в който няма къде да занесете даренията си, вдъхнови останалите герои и създайте свой собствен пункт в училище за набиране на хуманитарна помощ.


Как?

  • Представете идеята на училищното ръководство и изберете място в училището, където да събирате даренията (може да е в класна стая, във физкултурния салон или пък във фоайето).
  • Свържете се с по-голяма национална организация, на която, след като приключи кампанията, да изпратите набраните средства. Вижте нашите предложения тук.
  • Определете в кои дни и часове желаещите ще могат да дойдат и да донесат даренията.
  • Направете си график, за да може във всеки един момент на пункта да има герои доброволци, които да помагат на останалите и да разпределят даренията.
  • Стартирайте кампанията и я популяризирайте. 

📸 Не забравяйте да документирате събитието!