Идея за мисия: Съберете играчки за децата в бежанските центрове

Идея за мисия: Съберете играчки за децата в бежанските центрове

Когато напускат домовете си, търсещите закрила нямат възможност да вземат повече най-необходимото за бягството си (вижте някои от предметите, които избират, тук). Тези вещи обикновено съвсем не са достатъчни за посрещането на нуждите им в приемащата страна.

Децата, избягали от конфликт, са особено уязвими към ограниченията в новата обстановка. Но възможността за игра може да им помогне да се почувстват по-близо до дома и да им помогне в ограничаването на стреса, на който са изложени.

Можете да ги подкрепите като организирате кампания за даряване на играчки. Ето как мисията да бъде успешна:

  1. Свържете се с някоя от гражданските организации, които работят с бежанците и търсещите закрила в приемателните центрове – например, Съветът на жените-бежанки в България или „Каритас“. Те биха имали актуална информация колко деца и на каква възраст са настанени там, а и представа за нуждите им и за забранените за внасяне предмети в центровете.
  2. Прегледайте чекмеджетата и кашоните си за играчки, които ще се радвате да споделите с друг. За получателите им ще бъде важно да са в много добро състояние.
     - Помислете дали бихте могли да включите и играчки, които да съберат повече от децата в центровете заедно- например футболни топки или дори тебешири за игра на дама.
  3. Споделете кампанията (и причините за нея) със своите роднини и съученици.
  4. Свържете се с приемателния център, за да организирате изпращането.