Месечно предизвикателство: Здраве

Месечно предизвикателство: Здраве

Правото на здраве означава, че държавата трябва да направи всичко възможно, за да има ефективна и достъпна система за здравеопазване. Това не означава, че всички ние ще бъдем здрави и че държавата трябва да гарантира това. Всички сме родени различни и имаме различни потребности. Това също така не означава, че държавата трябва да предлага безплатно всички възможни здравни услуги.

Важно е обаче достъпът до здравни услуги да не бъде забранен за никого на каквито и да било дискриминационни основания, включително държавата трябва да гарантира, че по-бедните имат достъп до необходимите им здравни услуги. Освен това държавата трябва да регламентира предоставянето на качествени здравни услуги, независимо дали са обществени или частни.


Здравето е основно човешко право, а не привилегия. Това е позицията на Световната здравна организация (WHO) и Обединените нации (UN). Правото на здраве означава, че всеки, независимо от пол, възраст, раса, етнос, и др., трябва да има достъп до условия на живот и здравеопазване, които са необходими, за да бъде възможно най-здрав. Вижте повече за това човешко право тук.

Каква е връзката между правата на човека и здравето?

Здравето е пряко зависимо от спазването на други основни човешки права като правото на живот, на храна, на подслон, на работа, на човешко достойнство и на защита от дискриминация.

Нарушенията на правата на човека, свързани с нехуманно и унизително отношение, злоупотреба и насилие, изтезания, вредни практики, лоши условия на живот, липса на информация и подходящи услуги могат да имат сериозно негативно въздействие върху здравето. От друга страна, зачитането и защитата на човешките права за хранене, достъп до образование, адекватен жизнен стандарт и условия на труд може да намали значително уязвимостта и да подобри здравословното състояние на рискови и уязвими групи.

Спрямо това как е приложена и как действа, здравната система на всяка държава също играе много важна роля в насърчаването или нарушаването на правата на човека. Достъпът до здравни услуги и информация, неприкосновеността на личния живот, уважението на културните, половите и възрастовите особености са ключови за поддържането на добро качество на живот и здраве. 

Как доброволчеството помага за по-добро здраве?

Доброволците имат решаваща и понякога подценявана роля в здравеопазването. Често не си даваме сметка, че благодарение на разностранните усилия на доброволци, ние се радваме на по-здрави общности и по-ефективно работеща система за здравни и социални грижи.

Ето веднага няколко примера. Доброволци посещават малки и големи пациенти, особено такива с дълъг болничен престой. Някои им четат книга, други ги разведряват като клоуни, трети, като отборът доброволци на сдружение "Образование и здраве", помагат с уроците на деца, прекарващи месеци в болнична среда.

Доброволчеството има също и ред здравословни ползи не само за нуждаещите се, но и за помагащите. Според различни изследвания самочувствието на хора със здравословни проблеми значително се повишава, когато някой им помага да се справят с ежедневните затруднения, а усещането им за изолация и самота драстично намалява. 

По отношение на болниците, тази година много студенти по медицина и доброволци се включиха в работата на първа линия, за да се грижат за пациенти и да помагат с дейностите по почистване и дезинфекция в лечебните заведения. Покрай извънредната епидемиологична обстановка станахме свидетели на много инициативи, свързани с доставки на хранителни продукти за медицинския персонал, а също и на дарители на реконвалесцентна плазма COVID-19. 

Трудният достъп до здравеопазване и добрата информираност по различни теми и проблеми на здравето са сред основните причини за по-ниското качество на живот на етническите малцинства в България. Те водят до сериозни последствия за здравето като увреждания, смъртност на деца и майки, която е предотвратима и по-висок риск от епидемии заради липсата на имунизации сред тези групи. От 2001 г. в тази посока започва да работи неправителствена организация, чиято дейност набира скорост дотолкова, че се превръща в част от държавния апарат - Национална мрежа на здравните медиатори. Членовете на организацията обикновено са част от общността, на която помагат, и се ползват с доверието ѝ, което има много важна роля в изграждането и развитието на доверието им към лекари и институции. В допълнение, те са специално обучени и познават добре здравното и социално законодателство, за да дават компетентни съвети и решения на нуждаещите се. Мрежата създава инициативи и за доброволци, като най-често те са свързани с подкрепа на бедстващи хора, а в условията на пандемия също и с посещения, доставка на хранителни продукти, раздаване на листовки и препоръки как да се предпазват от вируса. 

Когато говорим за здраве, много често забравяме за психичното здраве. Предразсъдъците и стигматизацията на хората с психични и умствени затруднения често са причина повечето от тях дори да не потърсят помощ и лечение при специалист. От друга страна, броят на специалистите и лечебните заведения в страната е недостатъчен за нуждите на деца и възрастни с различни състояния, включително с хранителни разстройства и зависимости. Условията, при които се осъществяват грижите за пациентите на психиатричните болници и институции, нерядко разкриват картини на системна злоупотреба с права на човека. 

Като доброволци можем да помагаме на хора с такъв тип затруднения като подкрепяме групи за взаимопомощ и социализиране. Пример за такава инициатива е групата за здраве ТърновоRuns, в която доброволци от Велико Търново спортуват заедно с пациенти на  Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Спортът и срещата с хора развиват както физическия, така и психическия им капацитет, и ги насърчава да споделят и да обменят опит помежду си.  

Организации, които подкрепят правата на човека в здравеопазването:

 • Национална мрежа на здравните медиатори - подпомага и улеснява достъпа до здравни и социални услуги на хора от рискови групи или в неравностойно положение. Медиаторите познават добре специфичните проблеми на уязвимите общности, както и здравното и социално законодателство, и с работата си на терен допринасят за повишаването на здравната култура на малцинствата.
 • Българска асоциация за семейно планиране - от една страна работи с млади хора, младежи от домове, етнически малцинства, жени в отдалечени региони и затворници, като им предоставя съдействие и информация по темите за репродуктивно здраве, безопасен секс, контрацепция и донорски програми. От друга - помага с обучения на здравни специалисти, общинска и публична администрация, НПО екипи, преподаватели и журналисти в областта на здравното и сексуално образование. Има действащи центрове в София, Пловдив, Русе, Стара Загора и Плевен, както и над 240 активни доброволци.
 • Национален център по трансфузионна хематология - организацията е част от Министерство на здравеопазването и координира безвъзмездното кръводаряване. До 1958 г. в България кръводарителството е платено.
 • Център за защита правата в здравеопазването - неправителствена организация, която се стреми да подобрява информираността и регламентите в здравеопазването, както и да съдейства при вече нарушени индивидуални или колективни права.
 • “Лечение без граници” - международна доброволческа мрежа, която подкрепя българи, нуждаещи се от лечение в чужбина. В организацията участват над 300 доброволци, които помагат на място на пристигнали в съответната държава хора за лечение - със съвети за правата на пациента, с превод в болниците или със съвети за града на провеждане на лечението.

Организации и идеи за мисии: • Домът за лица със сетивни увреждания в София редовно организира доброволчески разходки за незрящи, които за тях са много по-ценни от обикновено раздвижване. Ефектът върху доброволците също е неоспорим и се отразява директно върху чувството им за самоуважение, значимост и социална принадлежност.

Идеи за мисии от младежките доброволчески клубове:

 • През пролетта на 2020 г. доброволците от клуб Заедно с теб от Етрополе организираха две мисии, посветени на лекари и пациенти от МБАЛ ”Проф. д-р Ал. Герчев". Едната от тях събра голямо количество книги за болните в отделенията, като в изпращането се включиха хора и от чужбина. Втората мисия успя да зарадва медицинския персонал на болницата, като за целта героите от клуба подготвиха картичка за благодарност и съпричастност към всеки един от тях.
 • Като част от традиционната си коледна кампания, през 2016 г. Делфините от Варна също изработваха поздравителни картички, но с друга цел - да събират средства за жизненоважна апаратура за новородени в Дом за медико-социални грижи за деца - Варна.
 • През ноември героите от СъединенИ и Щастливеца занесоха хранителни продукти и изработиха картички и писма за медицинския персонал в болниците в Сливен и в Кърджали, за да повдигнат духа им и да изкажат благодарност към неуморните им усилия и внимание към болните.

Важни дати:

 • 7 април: Световен ден на здравето и здравеопазването
 • 10 май: Световен ден на движението за здраве
 • 31 май: Световен ден без тютюнев дим
 • 10 октомври: Световен ден за психично здраве
 • 08 ноември: Европейски ден на здравословното хранене
 • 1 декември: Световен ден за борба със СПИН

Още идеи за мисии: