Идея за мисия: Организирай състезание за разпознаване на фалшивите новини

Идея за мисия: Организирай състезание за разпознаване на фалшивите новини

Отсяването на вярна информация в море от лъжливи твърдения и непроверени новини може да бъде и забавно. Заедно с клуба можете да организирате състезание за разпознаване на фалшивите новини и да се изправите един срещу друг като в процеса със сигурност ще научите още много и ще придобиете нови умения. 

Трябва само да говорите с учител за свободна стая или пък да посветите някой час на класа на това. След това ще е нужно да изберете голям брой новини от последните месеци по разнообразни теми и от различни източници и да си съберете в номериран списък. Може всеки, който иска да се включи в състезанието, да тегли номерче от купа/шапка, след което да може да отвори линка, съответстващ на номерчето. Би било полезно да определите време, в което всеки да трябва да се вмести - например 3 минути, в които трябва да провери истинността на новината, която му се е паднала. 

Накрая най-бързият и/или пък онзи, оказал се прав за най-много новини, печели. 

Разбира се можете да измислите и съвсем различни правила за вашето състезание - важното е да окуражите съучениците си да мислят критично и да си създадат навици за проверка на източниците, от които се информират.