Идея за мисия: Поставете във входа на блока листовка с ресурси за хора, пострадали от домашно насилие

Идея за мисия: Поставете във входа на блока листовка с ресурси за хора, пострадали от домашно насилие

Световната здравна организация (WHO) отчита, че във всички държави по света съществува проблемът с насилието над жени, т.е. на средно 1 от 3 жени по света е нарушено правото на здраве. Това, че в България в момента живеем в задължителна изолация, означава, че вероятно има жени, затворени вкъщи с насилниците си. 

Помогнете, като оставите дискретна информация във входа на блока, в аптеката, в супермаркета, за трите горещи телефона, на които пострадали от насилие могат да се обадят: 

🔸 0700 40 150 (денонощно, 7 дни в седмицата. Петима експерти осигуряват психологична подкрепа, съвети за безопасност, съдействат за връзка с органите на реда);

🔹 национална денонощна линия 0800 1 8676, 02/981 7686, управлявана от Фондация "Асоциация Анимус";

🔸 тел. 0800 11 977 на Сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола".

Организации в страната:

🔹 Асоциация Деметра - Бургас 

🔸 П.У.Л.С. - Перник