Идея за мисия: Организирайте онлайн среща на клуба с организация, която подкрепя хора със здравословни проблеми

Идея за мисия: Организирайте онлайн среща на клуба с организация, която подкрепя хора със здравословни проблеми

В условията на извънредно положение много голяма част от инициативите, посветени на грижите за болни, няма как да се осъществяват на живо. Една възможна алтернатива може да бъде онлайн среща на клуба с организация, която помага в различни аспекти от информирането, лечението, болничното преживяване или социализацията на деца и възрастни с различни здравословни заболявания. Може да помислите за въпроси, с които да се обърнете към тях, за да споделят повече от техния опит и да ви дадат общи насоки и препоръки с какво бихте могли да сте полезни в момента. 

По време на разговора можете да си водите записки, които след това да обобщите и да представите във виртуална среща пред класа си или пред други класове от вашето училище.

Ето и няколко организации, с които можете да се свържете директно за повече идеи за доброволческа помощ, свързана с проблемите на пациентите:

🔸 Национално сдружение "Диабет, предиабет и метаболитен синдром" - работят с хора в предиабет или с вече установено заболяване с информация за скрининги, съвети за промени в стила на живот и група за взаимопомощ и подкрепа. 

🔹 Фондация "Нашите недоносени деца" - помагат на семейства с преждевременно родени бебета с информационни кампании, контакти, съвети и консултации от специалисти за лечение и рехабилитация. В момента имат активна мисия за изработване на мартенички. 

🔸 Фондация "Светът на Мария" - подпомага социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на хора с интелектуални затруднения.

🔹 Асоциация УНИКАЛ - подкрепя хората, засегнати от едни от най-сериозните и трудно откриваеми психични заболявания - хранителните разстройства.

🔸 Фондация МС - Мога Сам - работи в помощ на хората с множествена склероза и техните близки.

🔹 Сдружение ‘‘Образование и здраве“ - с приемането в болница, децата се чувстват стресирани, потиснати и изолирани. Те трудно се адаптират след хоспитализация, трудно наваксват учебния материал и голяма част от тях отпадат от училище. Сдружението помага на малките пациенти с наваксването на уроците, с игри и забавления, които да ги откъснат от мисълта за болестта.

🔸 Loveguide.bg - организация, която поднася по леснодостъпен и разбираем начин на тийнейджъри информацията за здравно и сексуално образование