Месечно предизвикателство: Възрастни хора

Месечно предизвикателство: Възрастни хора

“Можем да съдим за морала на една държава по отношението й към тези, които са в зората на живота – децата, към онези тези, които са в здрача му – възрастните хора, и към попадналите в сянката му – болните, нуждаещите се и хората с увреждания.” –Хюберт Хъмпфри, вице-президент на САЩ, 1977


Едни от най-уязвимите социално и финансово хора в България днес са хората в пенсионна възраст. Попадайки в така наречената “трета възраст”, гарантирането на техните права, по отношение на сигурност на доходите, достъп до медицинска  помощ и активно участие в обществото, е предизвикателство, и те често се озовават в риск от бедност, социална изолация и затруднен достъп до здравна грижа. През 2014 г. 58% от хората над 65-годишна възраст в България са били в риск от бедност или социално изключване. Да не говорим за сериозните материални затруднения, които са изпитвали почти 51% от възрастните над 65 години. 


В България към средата на 2020 г. живеят малко над 2,120,000 пенсионери. Разбира се, тази група не е хомогенна, т.е. съставена е от хора, които се различават по различни фактори. Има пенсионери на различни възрасти (в зависимост от професията, човек може да се пенсионира и доста млад, дори в петдесетте си години), някои имат здрава връзка със семействата си, докато роднините на други живеят в друга част от България или дори в чужбина. Наличието на физически затруднения също влияе – дали се придвижваш без проблем, или напротив, нуждаеш се от количка, особено в не винаги достъпната градска среда и градски транспорт, ограничава социалните контакти, достъпа до здравни и други услуги, възможността за допълнителен доход. Пол, етническа принадлежност, психично здраве и много други фактори оформят специфичното за всеки един възрастен човек преживяване и водят със себе си специфични предизвикателства.


Ето още малко финансови и демографски щрихи, за да допълниш картината. 

Областите, в които най-голям процент от населението са хора на 65 и повече години, са Видин, Монтана и Габрово, Ловеч и Кюстендил. Ще забележиш, че това са и някои от най-бедните области в страната. Да поговорим и за пенсиите: минималната е 250 лв. (от 1 юли 2020), средната: около 415 лв., а максималната – 1200 лв.

Много често хората в трудоспособна възраст се насочват към по-големите градове, за да търсят работа, което означава, че не могат да се грижат за възрастните си близки. 

Дали поради финансови, семейни причини, заради намаляваща самостоятелност поради болест или друго, за много от възрастните хора не е възможен живот в собствено жилище. Много важна роля имат също и нуждата от медицинска помощ, подходящо обкръжение и социални контакти.

Преместването в пригодено за тях жилищно заведение е един възможен избор.

В България съществуват 82 държавни и 159 частни домове за стари хора; 6 центъра за настаняване от семеен тип (място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15); 41 дневни центъра за стари хора (форма на социална услуга за подкрепа, свързана с предоставяне на храна и подпомагане на социалното включване на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия), както и 24 държавни и 21 частни дневни центъра за възрастни хора с деменция. Контакти на местни такива домове и услуги могат да се намерят чрез търсене в интернет ([наименование на вида услуга] + [име на града или областта]), или чрез запитване в общината.

Броят на желаещите/нуждаещите се от настаняване в домове възрастни хора нараства непрекъснато, а капацитетът на институциите намалява. Капацитетът на прием на национално ниво е крайно недостатъчен и има списък за чакащи, който за един дом може да достигне до над 200 души за място, т.е. място в държавните домове няма.

От Агенцията за социално подпомагане обясняват намаляването на броя домове с реформирането на системата за социални услуги и развитието на подкрепящи услуги в домашна среда. 

Източници на използваните данни: Европейската статистическа служба Евростат; Национален осигурителен институт; Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в българия (2012-2030 г.)


Идеи и примери за инициативи 


Застаряването на населението на една държава и икономическата реалност са сложен резултат от социално-икономически фактори, историческо развитие, държавни политики, имиграция и много други. Доброволчеството не може да влияе на всички тях. За сметка на това, солидарността и взаимопомощта са силни инструменти, с които организирани групи доброволци могат да действат на местно ниво – в блока, квартала и града си. 

Ето примери:

Доброволчески клубове на ученици от България намират различни начини за солидарност с възрастните хора в домове или със самотно живеещи възрастни хора.

🔸 Доброволците от клуб “Усмивка” в СУ “Васил Левски” (гр. Вълчи дол) посещават редовно самотно живеещи възрастни хора в града и търпеливо градят приятелства.“През месец декември участвахме в кампания за събиране на средства за самотните хора от града и три села в общината. Идеята ни беше да изненадаме самотните хора в навечерието на коледните празници. И го направихме. Поднесохме им продукти за кори за баница с късмети, сладкиши и плодове. И не само това. В допълнение украсихме стаите с гирлянди и топки. През февруари им изработихме мартеници и занесохме повече и разнообразни хранителни продукти - пакетирани, консервирани, плодове и сладкиши.”

По време на карантината през пролетта на 2020, намират начин да поддържат връзка спазвайки санитарните мерки, като им пращат писма. Виж мисията им тук.

🔹 Други младежи са правили събития с хората от местните домове за стари хора. Доброволчески клуб „Работилница за надежда“ (гр. Сливен), заедно със социалните работници в дома, организират празници и игри. Ученици от клуба към Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии в Ямбол организират посещение на Дом за стари хора "Св. Архангел Михаил". Там бъдещите фризьори се погрижиха за външния вид на възрастните хора и ги зарадваха не само с хубави нови прически по повод предстоящ празник, но и с внимание и приятни емоции.🔸 През 2019 г. сестрите Рада и Неда Пандеви, ученички от Пловдив, взеха приз за инициативност от Годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ. Част от мотивите на журито беше дългосрочният доброволчески ангажимент на забележителните момичета с местния дом за стари хора. Те са доброволки към фондация “Поколения заедно” и не пропускат събота, в която да прекарат два часа в приказки, песни, танци и игри с възрастните жени от дома. Гледай тук интервю с Рада.


Организации в България, които работят за правата на възрастните хора. 


🔹 Сдружение “Каритас-София” имат мобилни екипи, които предоставят медицински и социални грижи по домовете на стари хора в големите градове. 

🔸 Фондация “Поколения заедно” създава инициативата "Заедно при баба и дядо" в Пловдив през пролетта на 2017 г. с мисия да върне усмивката и чувството за пълноценност на откъснатите от социалната среда възрастни хора – чрез организирани посещения в местния дом за стари хора. 

🔹 “Фабрика за идеи” и инициативата им “Резиденция Баба” години наред хвърлят мостове между млади хора от големите градове и възрастните обитатели на обезлюдяващи се села. Кликни тук за сладкодумен разказ!

🔸 По време на санитарната криза през пролетта на 2020, доброволци в Русе организират екипи за разнасяне на храна и лекарства до възрастни хора в града.

🔹 Инициативата "Дари час" на дружество "Знание" ентусиазира десетки млади доброволци, които два пъти седмично в продължение на три седмици обучаваха възрастни хора да работят със смартфон, интернет, скайп и свързани технологии. Прочети тук супер разказ за мисията, с бонус снимки и линк към най-невероятния индийски танц.

🔸 Българска хранителна банка организира няколко години подред "Килограм доброта"кампания за набиране на храни от първа необходимост за хора в нужда. Доброволци приканват пазаруващите в различни супермаркети да купят и да дарят след касата пакет ориз, боб, леща, макарони или олио.


Прочетете повече:

▪️ Оригинална идея от Нидерландия: бъбренето на касата е желателно

▪️ Правата на възрастните хора трябва да бъдат защитавани


Ето още идеи за доброволчески мисии, които клубът ви може да организира!

🔹 Изпрати писмо (картичка + судоку/кръстословица) на човек, живеещ в дом за стари хора
🔸 Стани приятел с живеещите в местния дом за стари хора


Важни дати:

Photo by Cristian Newman on Unsplash


🔹 1 март – Ден на нулевата дискриминация

🔸 15 май – Международен ден на семейството

🔹 30 юли – Международен ден на приятелството

🔸 1 октомври – Международен ден на възрастните хора

🔹 17 октомври – Световен ден за изкореняване на бедността

🔸 20 декември – Международен ден на човешката солидарност


Права на човека


Член 25 от Харта за основните права на Европейския съюз:

“Съюзът признава и зачита правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот.”

Мадридски международен план за действие по застаряването (приет през април 2002 г. от Икономическата комисия на ООН за Европа), е документ с влияние върху държавните политики, свързани с остаряването. Той предвижда например:

• Пълна реализация на всички човешки права и основни свободи на възрастните хора; 

• Предоставяне на възможност на възрастните хора за пълноценно и ефективно участие в икономическия, политическия и социалния живот на обществото;

• Обезпечаване на възможности за индивидуално развитие, себеосъществяване и за живот в добро здраве през целия живот, както и на старини чрез осигуряване достъп до обучение през целия живот и участие в обществения живот;

• Осигуряване на пълноценно упражняване на икономическите, социални и културни права, на гражданските и политически права и премахване на всички форми на насилие и дискриминация срещу възрастните хора;

• Осигуряване на равенство на половете сред възрастните хора, чрез премахване на дискриминацията, основана на признак „пол”;

• Признаване на изключителното значение на семейството, на взаимната зависимост на поколенията, солидарност и взаимност от гледна точка на социалното развитие;

• Осигуряване на здравни грижи, подкрепа и социална закрила за възрастните хора, включително превантивни и рехабилитационни здравни услуги;