Идея за мисия: Помагайте на самотно живеещи възрастни хора

Идея за мисия: Помагайте на самотно живеещи възрастни хора

Много възрастни хора живеят сами - без семейство наблизо или без роднини изобщо. Като всеки човек, те имат нужда от компания и внимание - доброволческият клуб може да им помогне. Най-добре е да намерите местна организация, която да ви помогне с тази инициатива. Ако все пак няма такава и ще се организирате сами, говорете с родителите си и ги поканете да ви придружат в първите няколко посещения.

Вземете предвид и актуалната ситуация с разпространение на коронавируса във вашето населено място - ако обстоятелствата не позволяват, ограничете се до помощ с пазаруване, поддържане на двора или градината, изхвърляне на боклука или друга дейност, която не изисква личен контакт с възрастните хора.

  1. Попитайте кметството, общината, местния религиозен храм или местна организация дали знаят за самотно живеещи възрастни хора във вашия град. Ако не успеете така, може всеки доброволец да помисли дали има съседи възрастни хора, които живеят сами или имат нужда от помощ и компания.
  2. Когато съберете достатъчно адреси, посетете ги и попитайте дали искат да са част от инициативата ви и да бъдат посещавани от доброволци.
  3. Разпределете си кой доброволец кой адрес ще посещава и ходете най-много по двама наведнъж.
  4. Какво да правите, когато сте на гости на възрастен човек? Попитайте ги. Някои идеи: можете да им почетете книга или вестник, да хвърлите боклука, да полеете цветята или да им помогнете с пазаруването.
  5. Посещавайте ги редовно - поне веднъж или два пъти в месеца.