Идея за мисия: Изработете учебни материали за деца със специални потребности

Идея за мисия: Изработете учебни материали за деца със специални потребности

Признаваме си веднага: открадваме си тази добра идея от ученическия доброволчески клуб “Усмивка” от Вълчи дол. 

Ето каква е тя - много деца със специални образователни потребности имат нужда от подкрепа с материали, които правят ученето по-лесно, а най-хубавото от всичко е, че изработването им може да бъде забавно, докато едновременно с това детето се учи на емпатия и разбира по-добре света на връстниците му, различни от него. 

За да бъде успешна мисията: 

  1. Свържете се с организация, която работи с деца със специални потребности или с ресурсни учители, които могат да ви ориентират за това какви материали ще са полезни. 
  2. Подгответе се с блокчета, ножици и всякакви арт материали, с които да действате. Така например от “Усмивка” са подготвили комплект срички на всички съгласни с шестте гласни букви, карти за игра със срички, печатна и ръкописна азбука, цифри и математически знаци. Също логопедични карти, табели на сезоните и такива с месеците от годината.
  3. Заловете се за работа.
  4. Занесете ги на място или ги изпратете по пощата.
  5. Помолете екипа да ви изпрати снимки от занятията, за да видите как идеите ви работят на практика.

Организации от мрежата на TimeHeroes, които се занимават с деца със специални образователни потребности: 

Дневен център за деца и младежи с увреждания в Бургас 
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания "Христо Ботев" в София
Фондация “Сийдър”
ТОМ България