Включи се в изработването на учебни материали за деца със специални потребности

Включи се в изработването на учебни материали за деца със специални потребности

Клуб "Усмивка", СУ "Васил Левски", Вълчи дол
Мисията е от 21 February 2021 до 25 February 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Последната ни инициатива за февруари беше свързана с темата на месеца " Образование". В нашето училище работят двама ресурсни учители, един психолог и един логопед. Те провеждат индивидуални занимания с учениците със специални образователни потребности в часовете по допълнителна подкрепа. Поради ограничителните мерки и невъзможността да се срещнем с тези деца, за да им помагаме в обучението, решихме да изработим материали, които ресурсните учители ще използват по време на тяхната работа.Инициативата беше подходяща,както за доброволците, които са на присъствено , така и за тези, които са на дистанционно обучение. Материалите се изработваха в училище и у дома. Преди да започнем осъществихме среща с преподавателите на децата със СОП и те ни ориентираха в материалите, които биха им били полезни. За всеки от ресурсните учители подготвихме комплект срички на всички съгласни с шестте гласни букви, отделни букви от азбуката с повтарящи се гласни, карти за игра със срички, печатна и ръкописна азбука, четири различни комплекта от цифри и математически знаци. За логопеда - логопедични карти, а за психолога - картини и табели на сезони, както и табелки с месеците на годината. За първи път включихме и доброволци от пети клас, които изявиха желание да се включат в клуба по време на кампанията, която проведохме по повод 5.12. - Международният ден на доброволците. Те се отзоваха с огромно желание и изрязаха картите със срички и цифри. В заключение отново ще кажем, че всички деца имат право на образование, но не всички имат еднакви възможности. Много често обучителните затруднения са по здравословни причини. Тези деца, както и техните родители не заслужават да бъдат сочени с пръст. Напротив, трябва да ги приемем като част от нашето общество, да ги обгърнем с любов и да им помагаме да не се чувстват различни. Срещите с тези деца, съвместната работа по изработване на картички и сувенири за училищните базари, изненадите, които им организираме, както и подкрепата на техните учители в работата с тях са се превърнали в кауза за доброволците от клуб "Усмивка". Добри, трудолюбиви, толерантни, емпатични и винаги на разположение, за да помагат доброволците с удоволствие се включват в различни инициативи в тяхна подкрепа. 

Какво?

В Средно училище "Васил Левски", град Вълчи дол 23 деца от различни класове са със затруднения в обучението и са на допълнителна работа с ресурсни учители, психолог и логопед. Доброволците от клуб "Усмивка" вече са осъществявали различни мисии с тези деца, като съвместно изработване на коледни играчки и великденски сувенири, които впоследствие са продадени на традиционните училищни базари, а със спечелените средства са закупени лакомства за децата със СОП или материали за ресурсните кабинети. Ограничителните мерки в момента не ни позволяват да осъществим съвместна инициатива.Този път решихме да изработим учебни материали, които да предоставим на техните учители за ползване в допълнителните часове. Ресурсните учители пожелаха букви, срички и математически знаци, логопеда - логопедични карти, психолога - рисунки на сезони и табелки с имената на месеци и сезони. Решихме в рамките на седмица да се опитаме да ги подготвим, както с доброволците, които сега са присъствено в училище, така и с тези които са на обучение от разстояние (които ще работят в домашни условия).

Кога?

21-25.02. в следобедните часове

Къде?

В училище и у дома. 

Нужна екипировка?

Материалите са закупени от училищното ръководство и бюджета, който се полага за работа на клуба.

Защо?

Всяко дете има право на образование. Но не всички деца имат еднакви възможности. Една част от тях се затрудняват по време на обучението. Причините са различни, но най-често здравословни. Всеки, който се нуждае от помощ, заслужава да я получи. За това са ресурсните учители, които работят индивидуално с всяко дете и му помагат да достигне останалите в класа. А ние, доброволците от клуб " Усмивка" решихме да помогнем на ресурсните учители в работата им с децата със специални образователни потребности. Ако и вие искате да помогнете, просто ни потърсете.Ще ви включим с удоволствие.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Свържи се с Мария П. - координатор на клуба

Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!