Включи се в изработването на кошчета за разделно изхвърляне на отпадъци в училище

Включи се в изработването на кошчета за разделно изхвърляне на отпадъци в училище

Клуб "Добротворци", ОУ "Иван С. Тургенев", Разград
Мисията е от 1 October 2021 до 31 October 2021

Как премина мисията?

Доброволците наблюдаваха; участваха в беседи, упражнения и разкази и уроци по темата за разделното събиране на отпадъците, рециклиране и оползотворяване, опазване на околната среда и устойчиво развитие; в еко образователни игри и състезания ;видео уроци чрез използване на интердисциплинарен подход. С подръчни материали-кашони (от училищната лавка и донесени от учениците направиха КАШОНИ/КОШЧЕТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ за намаляване на отпадъците.

Сформира се екип от „Екопатрули“( изработиха се отличителни ленти за „Екопатрули“ и график, по който да дежурят в училището. Контролираха разделното изхвърляне на отпадъците, сменяха торбичките в кашоните).

Поставиха КОШЧЕТАТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕСТА В УЧИЛИЩЕТО. Приложи се интердисциплинарния подход в хода на дейностите с играта «ЕКО ПИРАМИДА» с цел онагледяване и утвърждаване на концепцията „повторно използване“.

Включването на учениците в тези доброволчески дейности помогна да изградят смисъл и отговорност към поведението си в училище, у дома и на улицата, удовлетвореност от участието в значими инициативи. А всичко това са част от големите задачи на образованието и на училището.Вярваме, че доброволчеството е нагласа към света, която се възпитава още в годините зад чина.


Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!