Включи се в изработването на кошчета за разделно изхвърляне на отпадъци в училище

Включи се в изработването на кошчета за разделно изхвърляне на отпадъци в училище

Клуб "Добротворци", ОУ "Иван С. Тургенев", Разград
Мисията е от 1 октомври 2021 до 31 октомври 2021
ПРИКЛЮЧИЛА

Как премина мисията?

Доброволците наблюдаваха; участваха в беседи, упражнения и разкази и уроци по темата за разделното събиране на отпадъците, рециклиране и оползотворяване, опазване на околната среда и устойчиво развитие; в еко образователни игри и състезания ;видео уроци чрез използване на интердисциплинарен подход. С подръчни материали-кашони (от училищната лавка и донесени от учениците направиха КАШОНИ/КОШЧЕТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ за намаляване на отпадъците.

Сформира се екип от „Екопатрули“( изработиха се отличителни ленти за „Екопатрули“ и график, по който да дежурят в училището. Контролираха разделното изхвърляне на отпадъците, сменяха торбичките в кашоните).

Поставиха КОШЧЕТАТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕСТА В УЧИЛИЩЕТО. Приложи се интердисциплинарния подход в хода на дейностите с играта «ЕКО ПИРАМИДА» с цел онагледяване и утвърждаване на концепцията „повторно използване“.

Включването на учениците в тези доброволчески дейности помогна да изградят смисъл и отговорност към поведението си в училище, у дома и на улицата, удовлетвореност от участието в значими инициативи. А всичко това са част от големите задачи на образованието и на училището.Вярваме, че доброволчеството е нагласа към света, която се възпитава още в годините зад чина.

Какво?

Училището е важна среда за създаване на култура за изхвърлянето на отпадъци. Ако още от деца хората са учени на отговорно и планирано отношение към различните видове отпадъци, ще израснат разумни личности, ограничаващи вредите от боклука за околната среда. Разделното събиране намалява натрупването на отпадъци в сметища и разпиляването им в природата. То също така запазва ресурсите ни и защитава дивата природа – опазваме местообитанията за животни. Рециклираната хартия спасява милиони дървета от изсичане. Разделното събиране помага за решаването на климатичните проблеми. Когато изхвърляме разделно опаковките, те се рециклират. Когато изхвърляме разделно, сме по-отговорни към околната среда, здравето и бъдещето си – за нас и всички след нас!

Доброволците ще: наблюдават; ще участват в беседи, упражнения и разкази и уроци по темата за разделното събиране на отпадъците, рециклиране и оползотворяване, опазване на околната среда и устойчиво развитие; в еко образователни игри и състезания; видеоуроци чрез използване на интердисциплинарен подход.

С подръчни материали-кашони от училищната лавка или такива, донесени от учениците, ще се изработят кошчета за разделно събиране. 

Ще се сформира екип от "Екопатрули“(ще се изработят отличителни ленти за „Екопатрули“ и график, по който да дежурят в училището. Ще контролират разделното изхвърляне на отпадъците,  ще сменят торбичките в кашоните).

Кошчетата ще се поставят на стратегически места в училището. 

Ще се приложи интердисциплинарният подход в хода на дейностите с играта «ЕКО ПИРАМИДА» с цел онагледяване и утвърждаване на концепцията „повторно използване“ .

Кога?

От началото на месец октомври всеки ден в часовете в ЦДОУД на територията на ОУ "Ив.С.Тургенев"- гр. Разград.

Къде?

В ОУ "Ив.С.Тургенев"-гр.Разград.

Нужна екипировка?

Не. Подсигурени са торбички за смяна на кашоните.

Защо?

Включването на учениците в тези доброволчески дейности ще им помогне да изградят смисъл и отговорност към поведението си в училище, у дома и на улицата, удовлетвореност от участието в значими инициативи. А всичко това са част от големите задачи на образованието и на училището. Вярваме, че доброволчеството е нагласа към света, която се възпитава още в годините зад чина.

Как да се включат герои, които не са част от клуба?

Aко ученици, които не са част от клуба, искат да се свържа с нас и да се включат в мисията, може да ни пишат в нашата фейсбук група "Четвърти “б” клас - тургеневци".

https://www.facebook.com/groups/297808687687820
Спечелете Купата

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!