Бъди доброволец на концерт на Агенция по заетостта

Бъди доброволец на концерт на Агенция по заетостта

Клуб "Добротворци-Вършец", СУ "Иван Вазов", Вършец
Мисията e на 4 October 2023

Как премина мисията?

С участието ни в концерта, подготвен от Бюро по труда в град Вършец, ние помогнахме за организирането и провеждането на информационната кампания, чиято основна задача е да привлече и мотивира млади хора за активно поведение на пазара на труда – по-специално икономически неактивни младежи до 29 години. След учебните занятия всички ученици от 9-12 класове присъствахме на събитието. Ние, доброволците, съдействахме за популяризирането на събитието, за изготвянето и попълването на присъствени списъци, раздаването на информационните материали, шапки и тениски. Богатата концертна програма създаде настроение, като бяха отправени призиви към нас да бъдем мотивирани за работа и да не спираме да се развиваме.

Десислава Николова


Включете се в състезанието

Включете се в състезанието

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!