Видео урок: Околна среда

Видео урок: Околна среда

В този урок ще разбереш повече за това пред какви проблеми и промени е изправена околната среда. Ще разбереш също как можем да се грижим за природата и защо това е обществен проблем.

Засягаме също темата за т.нар. „климатични бежанци", кои са човешките права, свързани с условията на живот на хората, и защо достъпът до питейна вода и чист въздух на някои места са застрашени. 

Виж цялото видео тук!