Видео урок: Хора с увреждания

Видео урок: Хора с увреждания

Знаеш ли, че хората с увреждания са всъщност най-голямото малцинство в света? И че в България средно около 9 години от живота на всеки човек преминава с някаква форма на увреждане?

Това е само една от причините да погледнем към предизвикателствата, с които те се сблъскват, но и да обърнем внимание на всички начини да помогнем чрез доброволчество.

Както винаги, и ти си поканен да бъдеш герой за някого! 

 

Гледай видеото тук!