Quiz: Права на човека и неравенства

Quiz: Права на човека и неравенства

Илюстрация от Розалина Буркова за The Greats

Знаеш ли колко процента от световното население използва интернет? Ами в коя страна има повече жени в парламента, отколкото мъже? Добре, а какво ще кажеш за следния въпрос: каква е връзката между Часа на Земята и правата на човека? Изобщо ли не те изплашихме с тези въпроси? Скачай в куиза и ни натрий носа.

👇👇👇

Quiz: Права на човека и неравенства