Quiz: Гражданско образование и Eвропейски съюз 🇪🇺

Quiz: Гражданско образование и Eвропейски съюз 🇪🇺

Предизвикай се с нашия нов куиз на тема "Гражданско образование" и Европейски Съюз! 🇪🇺

Някои от въпросите, на които търсим отговори, са "Коя е първата жена председател на Европейската комисия?" или "Кой официален документ се поставя началото съвременния Европейския съюз?"

Виж дали останалите въпроси ще те предизвикат, или знанията ти са непоклатими.
👇

Quiz: Гражданско образование и EС

Създадохме този куиз със съдействието на Европейската комисия в България. #БуденЛиСи #ДасигражданинЕСуперяко