Идея за мисия: Организирайте онлайн дебат в училище по въпроса за речта на омразата

Идея за мисия: Организирайте онлайн дебат в училище по въпроса за речта на омразата

Съветът на Европа и САЩ имат твърди позиции за това дали езикът на омразата трябва да бъде забранен – но те са противоположни

В Америка Върховният съд многократно е утвърждавал правото на свободното слово, включително на публичното изразяване на дискриминативни идеи, като ненарушимо, освен в случаите, в които не създава условията за непосредствено насилие. Същевременно, според Европейския съд по правата на човека в Страсбург, правото на свободно изразяване носи и свои задължения, включително защитата на чуждите права.

Различните им виждания отразяват и част от многообразието в мненията по тема, която засяга всички ни.

Можете да помогнете на съучениците си да научат повече за речта на омразата и за важността на човешките ни права като организирате онлайн дебат в училище по темата

“Трябва ли речта на омразата да бъде забранена?”

Ето и няколко предложения за организацията на дебата:

🔸 Промотирайте дебата сред съучениците си. Включете и училищното ръководство и учители, за да сте сигурни, че всеки, който се интересува ще чуе.
🔹 Направете онлайн формуляр за записване. Не пропускайте да вземете имейл адреса или телефона на всеки желаещ.
🔸 Разпределете участниците по отбори. Това ще накара някои от тях да защитават идеи, с които няма да са непременно съгласни и ще им помогне да се повече ангажират с тях. Включете и съдии.
🔹 Разпишете правилата на дебата. Не забравяйте да споменете по колко представителя ще трябва да излъчи всеки отбор и по колко време ще имат за своите изявления.
🔸 Уточнете най-подходящата дата и изпратете правилника до всички записани.
🔹 Поканете голяма публика! 🙋‍♀️🙋‍♂️

За вдъхновение, ето и няколко примерни довода:

В полза на забраната:

🔸 Човешките права могат да бъдат в конфликт едно с друго и затова никое от тях не трябва да се възприема като абсолютно. Държавата трябва да ограничи речта на омразата, дори и това да е в противоречие с “абсолютното” свободно слово по аналогия с лишаването от свобода при извършването на други престъпления.
🔹Езикът на омразата нанася големи психологически вреди на потърпевшите, дискриминативен е и нормализира нетолерантността. Затова трябва да бъде забранен, подобно на други форми на насилие.
🔸 Законодателството трябва да отразява най-принципните позиции в обществото и затова е важно то да се противопостави на речта на омразата.

Против забраната:

🔸 Да се изразяваш свободно е част от човешкото достойнство. Затова всяко ограничение, което бъде наложено под предлога, че така се защитава човешката личност, всъщност го нарушава.
🔹 Макар и използването на реч на омразата да е морално осъдимо, не трябва да бъдат ограничавани човешките права, ако това може да се избегне. Дългосрочните превантивни образователни програми биха били по-ефективно и устойчиво решение.
🔸 Ограничаването на свободното изразяване би създало прецедент и може да постави в опасност и другите човешки права.