Идея за мисия: Направете информационни листовки за кибертормоза

Идея за мисия: Направете информационни листовки за кибертормоза

Дигиталните пространства предоставят широка възможност за свободно изразяване. Същевременно онлайн агресията и особено кибертормозът увреждат възможността за разговор, могат трайно да прогонят жертвите си и да им нанесат сериозни психологически вреди. Според доклад на PLAN International, над половината от момичетата по света са били подложени на онлайн тормоз, а 25% от тях се чувстват физически застрашени в следствие на това.

Можете да помогнете като направите образователни плакати или листовки, които да популяризират разбирането за разпространението и вредите от кибертормоза и да помогнат на жертвите му да намерят подкрепа и помощ.

Ето някои идеи за това какво може да включите:

Кибертормозът може да приема различни форми. Всички те са вредни за психологическото здраве на потърпевшите:
🔸 Провокация – изпращане на злонамерено съобщение, което цели да доведе до конфликт с получателя.
🔹 Тормоз – повтарящо се изпращане на обидни или заплашителни съобщения, както и кибер-преследване.
🔸 Оклеветяване– разпространяване на неверни или обидни твърдения с цел да увредят социалните връзки на потърпевшите.
🔹 Превъплъщаване– създаване на копие или неразрешено присвояване на истински профил и разпространяване на обидни послания чрез него.
🔸 Подлъгване– заблуда с цел спечелване на доверието на жертвата, чрез което извършителите да получават достъп до лична информация (например снимки или истории), които после да разпространят.

Потърпевшите от онлайн тормоз могат да потърсят помощ или да докладват случая на:
🔸 Национална телефонна линия за деца 116 111 (анонимен, безплатен, достъпен денонощно и всеки ден)
🔹 Българска линия за онлайн безопасност 124 123 (анонимен и безплатен)
🔸 Национален център за безопасен интернет 02/973 30 00
🔹Онлайн форма за подаване на сигнали за онлайн тормоз или насилие.