Идея за мисия: Помагай за грижата и образованието на децата, които живеят в съседство

Идея за мисия: Помагай за грижата и образованието на децата, които живеят в съседство

Вариант 1 (Соло активност):

Можеш да предложиш услугите си за даване на уроци по училищния предмет, по който си най-добър, за да помогнеш на съседските деца, които може би се затрудняват именно с него.

Стъпки:

1. Разлепи няколко обяви във входа с телефонния номер и малко информация за себе си и желанието си да помогнеш.
2. Когато ти се обадят, съгласувайте подходящ ден и час.
3. Помисли как да поднесеш информацията по възмжоно най-добрия начин - на първата среща попитай и разбери какви са нуждите на твоя съсед и помисли за план за уроци, с които да си му възможно най-полезен. 

Вариант 2 (Целият клуб)

С приятелите ти от доброволческия клуб също можете да организирате такива уроци за наваксване на материала за съучениците ви, които може би имат нужда.

Стъпки: 

1. Говорете с учител, който да ви съдейства, за да запазите стая за уроци в подходящо време преди или след училище. 
2. Подгответе обява в училищния вестник или пък сложете листовки на информационното табло - нека в тях пише каква помощ предлагате и кога. Оставете телефон за връзка.
3. Съберете желаещите и поговорете с тях, за да разберете от каква помощ се нуждаят. Подгответе заедно интересни уроци и подгответе план-програма за действие. 

Всичко това ще помогне не само на тях с материала, но и на вас да се разнообразите, да бъдете полезни и може би да привлечете нови членове в доброволческия клуб.