Идея за мисия: Помогнете на местен център за деца и младежи с увреждания

Идея за мисия: Помогнете на местен център за деца и младежи с увреждания

Качеството на подкрепата е повече от ключова, зa да могат децата и младежите с увреждания да бъдат по-самостоятелни. Осигуряването на тази грижа е и мисията на екипите от социални работници, терапевти, рехабилитатори, които работят в домовете и центровете за деца със специални нужди. Тяхната работа обаче също има нужда от подкрепа.

Можете да се включите в подкрепата на децата, които посещават тези домове и центрове, като предложите помощ на екипите в тяхната работа. Ето няколко идеи за дейности, които биха направили тези места по-приветливи и ангажиращи за техните посетители:

  • Помощ в градината: например почистване, прекопаване, засаждане на цветя и билки
  • Дарителска кампания за набиране на подходящи творчески материали или играчки
  • Развиване на уменията за социализация: чрез игри и разговори на място в центъра или онлайн
  • Разбира се, разговаряйки с екипа в центъра ще ви даде най-добра представа за най-неотложните нужди на децата.

По информация на Агенцията за социално подпомагане, в страната има над 200 държавно-подпомогнати центрове за хора с увреждания. Можете да намерите най-близкия до вас и контактите му на тази карта.