Идея за мисия: Открийте проблем, свързан с лошо управление на институциите, и подайте жалба до омбудсмана

Идея за мисия: Открийте проблем, свързан с лошо управление на институциите, и подайте жалба до омбудсмана

Тази идея е малко по-необичайна от останалите, но е пряко свързана със защитата на вашите права, затова смело ви я даваме. 

Знаете ли, че в страната има един човек, наречен омбудсман, чиято работа е да контролира дали правата и интересите на всеки гражданин се спазват от страна на властта и институциите? Тъй като обаче той няма очи навсякъде, можете да привлечете вниманието му към определен проблем, като напишете жалба ето тук: https://www.ombudsman.bg/form.

Всеки ученик има право да алармира, ако забележи, че нещо не е наред. Ето примери за жалби, които са били подадени във връзка с училищното образование: 

  1. Ако забележиш, че твой съученик със специални образователни потребности е изключен от часовете, обект е на подигравки и не му се обръща необходимото внимание, можете да сигнализирате. В Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУВ) и в Наредбата за приобщаващото образование пише, че съвременното училище трябва да отговори на различния опит на децата, на техните различни интереси, знания и умения, като насърчава участието на всички деца и заинтересовани възрастни. Ако това не е така, имаш право да повдигнеш въпроса.
  2. Можеш да пишеш до омбудсмана и ако материалните условия в училището застрашават здравето ти - ако таванът тече, парното не работи или други, за да се установи къде е проблемът и може ли да бъде разрешен.
  3. Ако видиш, че в населеното ти място или в училището ти няма изградена рампа за достъп за деца в увреждания, отново можеш да подадеш сигнал и ще бъде направена проверка. 
  4. През 2021 г. ученици от община Болярово подават жалба до омбудсмана, от която става ясно, че 140 деца са без достъп до образование поради липса на обхват на мобилните оператори. Ако сте свидетели на подобен проблем, отново можете да подадете жалба.