Идея за мисия: Организирайте онлайн семинар за правата на хората с интелектуални затруднения

Идея за мисия: Организирайте онлайн семинар за правата на хората с интелектуални затруднения

Интелектуалните затруднения са най-срещаните нарушения при развитието. Те водят до ограничения в някои умствени дейности и умения и затова могат да повлияят на възможностите за общуване и учене.

🤔 Знаеше ли, че  макар и често да са групирани заедно, има значителни разлики между различните интелектуални нарушения? Някои например се дължат на генетични фактори (например синдромът на Даун) или такива на средата (например усложнения при бременността или раждането и в резултат на някои инфекции). Особеностите в поведението също варират между различните нарушения, а понякога има и големи разлики в проявленията им при хора, които традиционно са групирани заедно (например симптомите при нарушенията от аутистичния спектър).

За съжаление, хората с умствени затруднения срещат значителна дискриминация и изключване от обществото. За тях не винаги е възможно самостоятелно да вземат решения за собствения си живот като например къде и с кого живеят. Не всички имат право да гласуват на избори, което пък ги лишава от представители в парламента, които да защитават правата и интересите им.

🤔 Знаеше ли, че един от най-популярните девизи на движението за правата на хората с увреждания, е именно „Нищо за нас без нас“?

Можете да помогнете на вашите съученици да се запознаят със следствията от интелектуалните увреждания, като организирате онлайн семинар, на който да поканите специалист по темата.

За да бъде успешна мисията:

1.     Свържете се с организация, която работи в подкрепа на хората с умствени затруднения и им разкажете за идеята си. Ето и няколко примерни контакта:

2.     Определете детайлите на срещата - кога ще се състои и кое приложение за видео разговори би било най-подходящо. Ако здравната ситуация го позволява, може да обмислите и среща на живо.

3.     Не забравяйте да попитате за съвети за това как можете да допринесете за подобряването на живота на хората с интелектуални затруднения.