Идея за мисия: Организирайте беседа/дискусия на тема “Гражданско образование”

Идея за мисия: Организирайте беседа/дискусия на тема “Гражданско образование”

Сигурно се чудите вече каква е разликата между дебат и беседа? 

При дебата често участниците следват определени “правила” като например това, че  спазват определен ред на изказване. Беседата е форма на диалог, но не само с двама, ами с много участници. Обикновено при нея позициите по дискутираната тема могат да бъдат разнообразни и не толкова категорични. 

Организирането на беседа е страхотен начин да обменим идеи и мнения със съученици, както и да научим нови и различни гледни точки. Затова ви представяме една супер идея за мисия: организирайте беседа на тема “Гражданско образование”


Ето няколко насоки:

 • Съберете се с клуба и разпишете основни въпроси по нея: Какво знаем за гражданското образование?; Чувствам ли се активен гражданин? Ако да, защо? Ако не, защо?; Как бих променил средата, в която живея?; Какво ми харесва и какво не ми харесва в родния ми град?; и много други.
 • Изберете модератор на дискусията, който ще задава въпросите на аудиторията и ще следи за “добрия тон” между участниците.
 • Помислете над формата: Ще има ли публика? Колко човека ще участват в беседата? Ще бъдат ли от конкретен клас/випуск, или ще е отворена за всички желаещи?
 • Започнете организацията за събитието:
  - Изберете подходящ ден и час, както и зала (може да бъде да проведете дискусията дори и в класната стая);
  - Публикувайте информация в социалните медии на училището;
  - Минете по класовете, за да ги информирате;
  - Направете няколко плаката, които да залепите из училище;
  - Помолете класните ръководители да напомнят за събитието няколко дни преди това.


📸 Не забравяйте да щракнете събитието.