Идея за мисия: организирайте дебат на интересна тема

Идея за мисия: организирайте дебат на интересна тема

Дебатите са иновативен и полезен да провокираме обществена дискусия. Дебатирането е и основният похват, чрез които споделяме и защитаваме позицията си. Много често в политиката се организират публични (т.е достъпни за всички граждани) дебати - по този начин депутатите и министрите представят вижданията си, обсъждат предложения и демократично взимат решения за управлението на държавата. Подобни дебати биха могли да се случат и с участието на други заинтересовани страни - напр. Представители на дадено НПО или обикновени граждани. 

Вече знаем, че училището също е eдна динамична общност, която непрекъснато се променя. А защо и вие да не организирате дебат на интересна социална или политическа тема, или пък на тема, която вълнува всички в училище?


Как?

1.  Изберете темa.
Това е особено важен момент - няма как да има дебат, ако няма различни мнения. Ето защо трябва да изберете въпрос, по който има ясни позиции “за” и “против”. Например: За или против сте да носите униформи в училище? Хубаво ли е, или лошо човек да има домашен любимец? По-скоро вкусна или по-скоро здравословна храна трябва да се сервира в стола на училище? 


2. Помислете как ще протече дебатът:
Участници:
Колко човека ще участват? Дали ще бъде само в един клас, или ще бъде пред цялото училище? По един човек ли ще излиза, за да защити позицията си, или ще се разделите на отбори? Ще има ли водещ? Възможно е да помислите и за кратък формат, в който в рамките на 1 час се дебатира на няколко различни теми.

Набиране на участници: 
За да вдъхновите съучениците си да участват може да разлепете плакати, на които с големи букви е зададен въпросът, по който ще дебатират или пък да създадете листовка, която да раздадете по класовете и в междучасията. Винаги е добра идея и да публикувате забавен пост на страницата в социалните медии на училището, че набирате участници за участие в дебат

Място:
Мястото, на което ще се проведе дебата, може да бъде различно: в салона, в класната стая, в залата за събития (ако училището има такава). В случай че събитието не може да се организира на живо, помислете за вариант чрез платформата Zoom.

Речи:
Ще има ли подготвени речи? Ще бъде ли дадено време на участниците за подготовка?; Колко време ще бъде една реч?

Победител: Ще има ли победител? Кой ще го определи - публиката, определен ученик/учител или жури?

За всички особености около организацията на един дебат може да се свържете с нашите приятели от Асоциация дебати България. 


📸 Разпределете задачките, започнете подготовката на събитието и не забравяйте да направите няколко снимки!