Идея за мисия: Организирайте изложение с помощта на свои съученици със специални нужди

Идея за мисия: Организирайте изложение с помощта на свои съученици със специални нужди

Както вече ви разказахме, един от най-големите проблеми, с които се срещат младежите с увреждания, е намалената възможност за общуване с техните връстници. За щастие, всеки от нас има с какво да допринесе и с помощта на приятелите си да спомогне за създаването на среда, в която всички да се чувстват добре дошли. 🧙

Можете да помогнете на съучениците си със специални нужди да създадат нови запознанства, като организирате събитие, посветено на техните интереси и способности. 

Нещо повече: за някои от тях словесното общуване би могло да е по-трудно, но чрез артистичните си умения биха могли да споделят своите чувства и начин на мислене. 

  • Обсъдете идеята с учителите във вашето училище. Те биха имали най-добра представа за броя на учениците с увреждания и за това как да се свържете с тях 🏫
  • Обмислете плана за събитието със съучениците си със специални потребности. Важно е да внимателно да планирате мястото и датата, така че да са достъпни и удобни за всички 🧑‍🦽
  • Ударете едно рамо на презентиращите съученици с набавянето на всички необходими материали 🔎
  • Споделете на всичките си познати за предстоящото събитие и ги помолете те да разкажат на своите.
  • Помислете и за създаването на фейсбук събитие или TikTok профил, чрез които да представяте част от предстоящите събития и да споделяте новини за евентуални промени. 📸
  • Начало! 😊