Идея за мисия: Направете и разпространете информационни листовки срещу домашното насилие

Идея за мисия: Направете и разпространете информационни листовки срещу домашното насилие

Можете да подготвите информационни листовки за това какво е домашно насилие и къде може да се потърси помощ, да включите в тях номера на Горещата телефонна линия за пострадали от насилие на фондация Анимус (02 983 5205), както и информация за фондация П.У.Л.С. и Алианса за защита от насилие, основано на пола, които работят на терен с жени и деца, преживели домашно насилие. 

Можете да ги принтирате и всеки да ги пусне в пощенските кутии на съседите от квартала си. Често оказалите се в ситуация на насилие не знаят, че има организации, които да им помогнат, и се страхуват и срамуват да говорят с близките си. 

Ето и важна информация, която можете да включите: 

  • Трите горещи линии, на които пострадали от насилие могат да се обадят: 
- 0700 40 150 - денонощнa линия, 7 дни в седмицата. Петима експерти осигуряват психологична подкрепа, съвети за безопасност, съдействат за връзка с органите на реда.
- 0800 1 8676, 02/981 7686 - Национална денонощна линия, управлявана от Фондация "Асоциация Анимус".
  • Ако искате да помогнете на момичета от училището си, за които имате подозрения, че имат проблеми у дома, можете да създадете и анонимен пощенски акаунт, където момичета от училището да могат да споделят свободно емоциите и преживяванията си у дома. Можете да поместите информация за него на листовката с горещите телефонни линии. Имайте предвид, че много често жертвите на насилие не могат да се скрият, за да говорят по телефона, затова биха предпочели да пишат.

  • Свържете се с организации, които се занимават с права на жените и насилие, основано на пола (като например фондация “Асоциация Анимус”, фондация “П.У.Л.С.”, Асоциация Деметра - БургасБългарски фонд за жените или друга местна общинска или неправителствена структура), и ги поканете на среща в училище, за да разкажат повече за проблема и възможностите за подкрепа.