Идея за мисия: Координирайте ден на различните общности в училище

Идея за мисия: Координирайте ден на различните общности в училище

Ти, класът ти и доброволческият клуб сте част от преплитащи се общности. Сигурни сме, че някои от съучениците ти имат различни от твоите културни принадлежности, религиозни вярвания, традиционни храни и може би дори различен език, на който се говори вкъщи. Тези различия само обогатяват класните стаи.

Затова можеш да събереш приятели и заедно (с позволението на класния ръководител и/или координатора на клуба) да организирате един ден в училище, посветен на различните общности - да отделите време, за да чуете повече за празниците, които празнуват ромите, евреите, мюсюлманите или украинците в класа ви.

Ето и стъпките: 

1. Говорете с класния или координатора на клуба и запазете дата и подходящ кабинет за събитието.

2. Подгответе информационни листовки и фейсбук събитие, в което да поканите хора от различни общности да се включат. Поканете всеки да донесе любимата си традиционна храна, за да я опитате, а също и да подбере любими песни на своята общност, които да сглобите в общ плейлист. 

Така ще помогнеш на децата в училище, които иначе може би се чувстват сами, да видят, че всъщност наистина делите не само едно и също пространство, а всички други ще обогатят знанията си и ще бъдат по-отворени за различните хора в бъдеще.