Идея за мисия: Дарете спортни пособия на местния дом за деца, лишени от родителски грижи

Идея за мисия: Дарете спортни пособия на местния дом за деца, лишени от родителски грижи

Всички деца заслужават възможност да спортуват. Но както вече знаем от месечното предизвикателство (линк), това невинаги е възможно. Много от институциите, занимаващи се с деца (като например домовете за деца, лишени от родителски грижи), нямат финансови средства да закупят необходимите спортни принадлежности. 

Вие, като експерти по организацията на различни дарителски мисии, можете да промените това! Как? Чрез нашата супер идея за мисия: да дарите спортни пособия на местния дом за деца, лишени от родителски грижи.

Лесни стъпки за организация: 

  • Свържете се с местния дом за деца, лишени от родителски грижи. Те ще ви разкажат най-подробно кои спортове са любими на децата и от какво имат най-много нужда - напр. баскетболни топки, въжета за скачане и т.н.
  • Обособете дарителски пункт на подходящо място в училище.
  • Разпределете ролите: Кой ще бъде отговорник на пункта? Кой ще сортира даренията? Кой ще отговаря за популяризирането на кампанията?
  • Определете в кои дни и часове желаещите ще могат да дойдат и да оставят своето дарение.
  • Популяризирайте кампанията чрез социалните мрежи и плакати във фоайето на училище.
  • Стартирайте смело и се забавлявайте!

И да не забравите да кажете “зеле” за спомен! 📸