Идея за мисия: Организирайте информационна кампания на тема "Как да помагам на животно през телефона си"

Идея за мисия: Организирайте информационна кампания на тема "Как да помагам на животно през телефона си"

Илюстрация: Hatiye Garip за Fine Acts

Както вече стана ясно, има приложения като Спаси гората и Help a Paw, с които можеш да помагаш на природата и на животни в беда само чрез телефона си.

Твоите съученици обаче едва ли знаят за това. Можеш да организираш информационна кампания и да помогнеш повече хора да разберат за тях.

Ето как:

1. Инсталирай някое от приложенията (или и двете) и разучи в подробности как работят. 

2. Говори с класния си и организирай час, в който да разкажеш на съучениците си за проблемите и съответно за приложенията.

3. Покажи им как да ги инсталират и използват. Приготви се за въпроси. Помоли и някого да снима.

3. Подготви информационни плакати за приложенията и ги разлепи в училище. 

Получаваш екстра точки, ако се свържеш с хората, които стоят зад приложенията, и ги поканиш да разкажат за тях от първо лице в часа. 

Организации, с които да се свържеш:

WWF България - https://www.wwf.bg/
Help a Paw - https://www.facebook.com/help.a.paw/