Месечно предизвикателство: Бедност

Месечно предизвикателство: Бедност

„Крайната бедност за мен е най-сериозното незачитане на правата на човека. Не гласувате, не сте ангажирани в никаква политическа дейност, възгледите ви не достигат до тези, които взимат решенията, лишени сте от храна и подслон, децата ви умират от предотвратими болести - дори нямате достъп до чиста вода. Това е незачитане на достойнството и стойността на всеки един човек, които Всеобщата декларация за правата на човека защитава.“ - Мери Робинсън, бивш президент на Ирландия


Бедността обикновено се разбира като явление, при което хората нямат адекватен достъп до базови нужди като доход, храна, питейна вода, облекло, подслон, здравеопазване, сигурност и образование. Но каква е връзката между бедността и правата на човека? 

Според чл. 25 от Всеобщата декларация за права на човека всеки “има право на жизнено равнище, включително прехрана, облекло, жилище, медицинско обслужване и необходимите социални грижи, което е необходимо за поддържане на неговото и на семейството му здраве и благосъстояние.”, а това на практика е невъзможно за живеещите в бедност. В този смисъл, бедността нарушава правата на човека, прави ги жертва на дискриминация, нехуманно отношение и уязвимост, тласкайки ги към икономическа и социална нищета. Много често, крайно бедните и бездомни хора са изключени и от обществото и нямат активна позиция в него, което допълнително нарушава редица техни права.

През 2012 г. Съветът на ООН по правата на човека единодушно приема Ръководните принципи относно крайната бедност и правата на човека. Според тях „Изкореняването на крайната бедност е не само морално, но и правно задължение съгласно съществуващото международно право за правата на човека“, което прави държавите-членки на ООН законово задължени да изкоренят бедността. Документът определя бедността като проблем за правата на човека и поставя ясно ролята на всяка отделна държава в това да те да бъдат спазвани и защитавани.

Каква е ситуацията в България?

В страната групите, които живеят в най-голям риск от бедност, са бездомните, хората от малцинства и мигрантите, самотно живеещите възрастни, семействата с три или повече деца, хората със зависимости и безработните. 

Броят на бездомните хора в големите градове постоянно се увеличава. По данни на Агенцията за социално подпомагане, официално регистрираните през 2018 г. са над 1800, а за реалните стойности се предполага, че надвишават 1 милион души. От агенцията ги разделят на две основни групи - тези, които са останали на улицата по принуда и в резултат на определено събитие и тези, които съзнателно избират този начин на живот. При първата група хората първоначално изпадат в шок от ситуацията, в която са попаднали, и проактивно търсят помощ, докато при втората - търсят подкрепа предимно през зимата. Тази година епидемията от Covid-19 ги изправи пред допълнителни трудности, свързани със спазването на социална дистанция и изрядна хигиена. Още по-ограничен е и достъпът им до здравни грижи.

Малко статистика:

▪️ Праг на бедността през 2019 г. = 413.04 лв. 
▪️ С доходи по-ниски от 413.04 лв. на месец живее 22.6% от населението в България или около 1,586,200 души.
▪️ Икономическото неравенство в страната е в коефициент 40.8 при средна стойност от 31 за ЕС. 
▪️ Най-бедни са безработните - 58.9%, но 8.9% от работещите също спадат към тази група.

(по официални данни от НСИ)

Видовете социални услуги, които подкрепят хората в крайна бедност и бездомните, са: 

▪️ Центрове за временно настаняване - там нуждаещите се могат да получат място за живеене, съдействие за адаптиране и обучения, както и консултации за намиране на работа в рамките на максимум 3 месеца.
▪️ Приюти - те са предназначени за бездомни хора или цели семейства, които имат неотложна нужда от подслон, храна, хигиена и социално консултиране. На разположение са за през нощта - от 17 ч. до 10 ч. на следващия ден.

Към днешна дата, в страната има 13 центъра за временно настаняване с общ капацитет от 667 души, и един приют в Пловдив с капацитет от 25 души, което е крайно недостатъчно за необходимостите на големия брой бедни и бездомни. Пълен списък и координати можете да намерите тук.

Доброволчество и бедност

Както вече видяхме, основна отговорност за справяне с бедността имат държавите и техните законови рамки. Макар че нямаме такива правомощия, като доброволци ние също можем да помагаме на нуждаещите се по най-различни начини. 

В няколко градa в страната ежеседмично се организират кухни за бедни, където всеки желаещ може да участва в белене и рязане на зеленчуци, приготвяне и раздаване на храна. Доброволческата кухня за нуждаещи се към храм „Св. Пророк Илия” в жк „Дружба” 2, гр. София, е създадена от група млади хора през далечната 1999 г. Всяка неделя оттогава над хиляда доброволци от всички възрасти се редуват в приготвянето на топла храна за стотици бедни и социално слаби. Младежи от доброволчески клуб “Подкрепа” от Пирдоп почти всяка неделя пътуват с влака до София, за да се включват в готвенето.Самоорганизираният колектив от доброволци “Храна, не война” пък събира съмишленици с различен произход, статус в обществото и житейска история, за да помагат на хора в нужда със сготвена храна и облекло. Групата приобщава хора в неравностойно положение, включва ги в полезни дейности и подкрепя всеки според нуждите му

Има и множество примери на акции за събиране на хранителни продукти, хигиенни принадлежности и дрехи за бездомни. През 2016 г. група ученици от 12 Г клас на Първа езикова гимназия във Варна организираха кампания "Подай ръка, направи добро!" за набиране пакетирани храни за хора в нужда. Доброволческият клуб към 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов“ в София пък се включи към набирането на дрехи, играчки, книги, мебели и вещи за бита към пунктовете “Дари любов”.Много активни граждански организации и инициативи работят целенасочено в подкрепа на бедните.

Българска хранителна банка събира всяка седмица отбор доброволци на тържището Слатина-Булгарплод в София. Там се сортират, описват и подготвят дарени плодове, зеленчуци и пакетирани храни за подпомагане на хора в нужда.

Фондация "Център за хуманни политики" помага на зависими и бездомни да получат хранителни продукти и най-необходимото за личната си хигиена, а сдружение Каритас София разполага мобилен кабинет на различни локации в София, през който ежедневно преминават хора в крайно затруднено положение. Там те получават първична медицинска помощ, съдействие при издаване на документи за самоличност, социално консултиране и др.

Много интересен и полезен е също и проектът на Фондация за социална промяна и включване. Организацията стартира през 2014 г. като мисия в TimeHeroes.org за събиране на офис-техника и консумативи за оборудването на бъдещ социален център. До този момент врати отварят общо четири такива институции в София, Варна и Бургас, които подкрепят младежи, излизащи от домове за сираци, и хора в риск от бедност. Центровете подпомагат интеграцията на младите хора, които се оказват буквално на улицата без умения и знания или представа как да продължат живота си след като напуснат институциите.Добър пример за даряване на време и грижа за другия е инициативата “Изплети топлина” на фондация "Има начин" за шеста поредна година ангажира доброволци от цялата страна в създаването на вълнени шапки, шалове, ръкавици и чорапи за бездомни. Организаторите не набират дарения, а прежда и материали за работа, защото вярват, че най-ценният капитал е отделеното време, трудът и емоциите на доброволците.

Сдружение “Василица” помага на деца и младежи от бедни семейства във варненския регион с тетрадки и учебни помагала, така че липсата им да не става причина за това да не ходят на училище. 


Още вдъхновяващи идеи:

▪️ Направи грим или прически на хора в неравностойно положение за Help-Portrait фотосесия
▪️ Торбичка за баба - една оригинална идея от Германия


Важни дати:

▪️ 16 октомври: Световен ден на храната

▪️ 17 октомври: Международен ден за премахване на бедността


Допълнително за четене:

▪️ УНИЦЕФ и ЕК стартират пилотна програма с цел изкореняване на детската бедност и социалното изключване. България е една от страните, които ще се включат в началото на 2021 г., като се очаква правителството да разработи национален план за действие за намаляване на детската бедност и преодоляване на проблема със системната неравнопоставеност особено при уязвимите групи деца - деца от ромската общност, деца в институционална грижа, деца с увреждания и деца бежанци и мигранти.

▪️ Ръководни принципи относно крайната бедност и правата на човека от Съвета на ООН по правата на човека (на английски)

▪️ Съвет на Европа: Наръчник за обучение по правата на човека за младежи