Идея за мисия: Създайте неформална женска група във вашето училище или университет

Идея за мисия: Създайте неформална женска група във вашето училище или университет

Може би ти се струва понякога, че само ти на света минаваш през разни неща, но всъщност човекът, с когото се разминаваш по коридорите, често има същите проблеми, вълнения и тревоги, които и ти. 

A какво би станало, ако имахте нещо като женски клуб, в който можете да обсъждате всичко, което ви вълнува, да говорите за книги или да гледате филми, които разказват историите на вдъхновяващи жени? Всъщност всичко зависи само и единствено от желанието ви да го основете. 

За целта: 

  • Разкажете за идеята си на ръководството на училището или университета и попитайте какви са възможностите да използвате някоя свободна стая в дни и часове, които ви се струват удачни.
  • Когато вече имате фиксирани ден и час, организирайте кампания по разпространяването на информацията за клуба - може да измислите оригинални плакати, с които каните хора или да използвате социалните мрежи.
  • Помислете какво точно ще правите - макар разговорът сам да тръгне в някакъв момент, ще трябва да разчупите ледовете и да измислите тема/книга/филм, които ще обсъждате на конкретната ви среща. Ако трябва да се виждате онлайн, помислете как да направите нещата малко по-атрактивни. 

В София съществува един неформален клуб на име КРЪЖОК, който прави подобни неща. Ако ви вдъхновява, можете да се свържете с организаторите му и да ги помолите да споделят някои тънкости и да ви посъветват за основаването и на вашия.