Идея за мисия: Създайте механизъм в училище за подкрепа на момичета, пострадали от насилие

Идея за мисия: Създайте механизъм в училище за подкрепа на момичета, пострадали от насилие

Сигурно знаеш, че в България (и не само) съществува тежък проблем с домашното насилие, който обаче често остава между четирите стени, където живее засегнатото семейство.

Според последното проведено изследване на тема “Насилието в България” от 2019 г. става ясно, че ¾ от всички случаи на насилие през последната година са именно у дома.

Възможно е твоя съученичка или приятелка да живее в семейство, където проблемът е налице, или самата тя да е жертва на насилие, без да знае какво да направи и към кого да се обърне. Ето как можеш да помогнеш - като създадеш доброволческа група за взаимопомощ и подкрепа в училище, която координира действията си с организации, ангажирани с домашното насилие. 

Ето и няколко стъпки, с които с твоя клуб можете да създадете механизъм за подкрепа на момичетата в училището си:

  • Оставете на ключови места в училище листовки с информация за трите горещи линии, на които пострадали от насилие могат да се обадят: 
- 0700 40 150 - денонощнa линия, 7 дни в седмицата. Петима експерти осигуряват психологична подкрепа, съвети за безопасност, съдействат за връзка с органите на реда.
- 0800 1 8676, 02/981 7686 - Национална денонощна линия, управлявана от Фондация "Асоциация Анимус".

  • Създайте анонимен пощенски акаунт, където момичета от училището да могат да споделят свободно емоциите и преживяванията си у дома. Можете да поместите информация за него на листовката с горещите телефонни линии. Имайте предвид, че много често жертвите на насилие не могат да се скрият, за да говорят по телефона, затова биха предпочели да пишат.
  • Свържете се с организации, които се занимават с права на жените и насилие, основано на пола (като например фондация “Асоциация Анимус”, фондация “П.У.Л.С.”, Асоциация Деметра - Бургас, Български фонд за жените или друга местна общинска или неправителствена структура), и ги помолете да съдействат с докладваните случаи, като ви помогнат да отговаряте и внимателно да насочвате пострадалите към институциите, където могат да намерят помощ.