Идея за мисия: Сприятелете се с връстници от дом за деца и им помагайте с уроците

Идея за мисия: Сприятелете се с връстници от дом за деца и им помагайте с уроците

В България има стотици деца и младежи, лишени от родителски грижи, които имат нужда от допълнителна подкрепа и мотивация за справяне с уроците. С доброволците от клуба ви можете да се организирате като потърсите къде в или близо до града ви има институция, подслоняваща младежи в неравностойно положение. Изпратете им писмо с пожелания и пакет с учебни материали (тук си знаете: тетрадки, несесери, раници – това, което е възможно да съберете като дарения от общността в града ви и от местни бизнеси или дарители). Попитайте ги от какво имат нужда и как може да организирате срещи с тях онлайн.

  1. Потърсете в интернет с ключови думи "вашия град" + "Дом за деца лишени от родителска грижа" или "Център за настаняване от семеен тип" или "защитено жилище деца и младежи" или "дневен център за деца с увреждания".
  2. Можете и да се обадите в местното ви кметство и след като се представите като доброволчески клуб, да попитате с какви местни социални услуги за деца и младежи могат да ви свържат.
  3. Свържете се с институцията и обяснете идеята си. Една възможност е да направите така, че всеки доброволец от клуба ви да завърже дългосрочно общуване с един младеж от институцията. За целта може всеки от вас да напише писмо до един от младежите. Координирайте това с директора или секретаря на институцията.
  4. Поддържайте постоянен контакт. Кой знае какви приятелства ви предстои да откриете!