Идея за мисия: Въведете разделно събиране на отпадъците в училище

Идея за мисия: Въведете разделно събиране на отпадъците в училище

Ако погледнете в кошчето в класната стая, ще видите най-много пластмасови опаковки, шишета, хартия, стъклени бутилки и кенчета. Всички тези отпадъци могат да бъдат рециклирани, но за да са годни за това, трябва да се изхвърлят разделно - в синьо, жълто и зелено кошче.


Как да въведете разделно събиране на отпадъци (това може да е полезно):


♻️ Говорете с директора и предложете да помогне за въвеждане на цветни кошчета в сградата на училището, както и да насърчава всички да ги ползват.

♻️ Огледайте се около сградата дали има цветни контейнери и вижте на коя фирма са. Пишете им, че искате да ви осигурят кошчета и в училище! Опитайте се да направите среща между тях и директора.

♻️ Понякога кошчетата може да са много скъпи, затова може сами да си направите - вземете кашони/пластмасови кофи за боклук и организирайте работилница по боядисването им, направете ги атрактивни!

♻️ Говорете с хигиенистите в училище - това са най-важните хора, защото те събират боклуците от кошчетата и ги хвърлят. Питайте ги как ще бъде най-лесно за тях да събират отпадъците разделно - какъв тип кошчета, къде да са поставени.

♻️ Направете отделни места за събиране на пластмасови шишета - това са най-скъпите материали на пазара за рециклиране, предавайте ги на пунктове и влагайте приходите в кампанията или ги предавайте на хигиенистите, така че приходите да са за тях - така те ще ви подкрепят повече и ще има и социална страна на кампанията.

♻️ Организирайте информационна кампания за разделното събиране, като влизате във всеки клас. Може да организирате прожектиране на филм за рециклирането или да поканите някого от фирмата или представител на организация, които да ви разкажат повече.