Идея за мисия: Помагайте с уроците на по-малки съученици

Идея за мисия: Помагайте с уроците на по-малки съученици

Вариант 1:

  1. Преценете по кои предмети са добри доброволците, които ще участват.
  2. Представете идеята си на директора и попитайте за разрешение. Разрешение ви трябва и за да ползвате класна стая. Може да е от полза да имате помощта и на учителите по съответните предмети.
  3. Организирайте редовни срещи (веднъж седмично или веднъж месечно) след училище по предметите, по които можете да помагате на по-малките.
  4. Обявете инициативата си в час на класа. Например: “Всяка сряда след училище в стаята на 8-ми клас могат да идват ученици от 1-ви до 7-ми клас за помощ по математика, български език и Човекът и природата.”
  5. В уречения ден и час всеки доброволец помага на тези ученици, които имат нужда от помощ по предмета, по който е добър. Може да помага едновременно на няколко ученици, ако обяснява едно и също. Ако не, най-добре да помага отделно на всеки ученик само по една задача или проблем. 

Вариант 2:

  1. Ако в училището ви има следобедна занималня, попитайте директора и възпитателите дали може да помагате в един следобед на седмица или на месец.
  2. Най-добре е да помагате на по-малки съученици по предмети, в които сте добри.
  3. Следвайте указанията на учителя в занималнята.

Още идеи за вдъхновение:

🔹 Помагай на деца чужденци в "Клуб Домашна работа" (подходяща за ученици над 16 г.)