Идея за мисия: Пейка на приятелството

Идея за мисия: Пейка на приятелството

Ученици от щата Ню Йорк в САЩ са измислили умен начин никой да не бъде тормозен по време на междучасие, защото е сам или все още няма приятели. В двора на училището поставили “Пейка на приятелството”, на която всеки може да седне, за да даде знак, че има нужда от приятел. Ако видите някой седнал на пейката, отидете и кажете “Здрасти”. Ето как да създадете пейка и във вашето училище:

  1. Помислете за подходящи места за вашата Пейка на приятелството - къде учениците от училището ви прекарват голяма част от учебното време (освен в класните стаи)? Например двора на училището, пред лавката, площадка за игра, до читалището?
  2. Изберете място и говорете с отговорния за него човек, за да ви разреши да поставите там вашата Пейка на приятелството. Ако на това място вече има пейки, попитайте дали може да боядисате една от тях.
  3. Ако имате нужда от пейка, попитайте голям строителен магазин дали би ви я дарил. Питайте и общината или кметството. Ако не, можете да сковете сами пейка от палети или други материали, или да съберете средства и да закупите пейка от магазин.
  4. Осигурете материалите за боядисването: бои, четки, найлон за предпазване на повърхността около пейката, шкурки и др. На пейката можете да изпишете теми за разговор или въпроси, които да помогнат на учениците, които седнат на нея, да намерят обща тема.
  5. След като пейката е готова, разпространете информация за нея до всички ученици. Може да направите плакати или да минете във всеки клас по време на час на класа и да обясните защо и как се ползва.