Идея за мисия: Организирайте кампания за даряване на училищни материали за ученици в неравностойно положение

Идея за мисия: Организирайте кампания за даряване на училищни материали за ученици в неравностойно положение

Материалният недоимък е водеща причина, поради която децата от етническите малцинства нямат същата възможност да посещават училище, както всички други. Можете да подкрепите тях и семействата им, като:

🔸 Организирате училищна кампания за събиране на училищни пособия. Това може да включва всичко — моливи, химикали, стари сметала, бои до учебниците в края на годината. За да увеличите обхвата на кампанията, бихте могли:

  • да поставите информационни табла на ключовите места в училището ви, в които да обясните необходимостта от дарението и предметите, които търсите;
  • да разговаряте с преподавателите си и да ги убедите да умножат гласа ви и да разкажат за акцията и на другите класове;
  • да призовете съучениците си да прегледат дали в шкафовете им вкъщи не остаряват учебници от предишни години.


🔸 Се свържете с ръководството на училище с ученици в неравностойно положение и организирате предаването на събраните пособия.

👉  Ако не сте сигурни как да откриете подходящо училище или как да подходите към него, разговаряйте с някоя от граждански организации, които работят в полза на защитата на правата на етническите малцинства.


🔸 Разговаряте с училищното ръководство, за да направите така, че всички непотърсени изгубени вещи в края на учебната година да бъдат дарявани на училище, в което има  представителство основно на етнически малцинства.
 

Подобни мисии в TimeHeroes:

Организации, ангажирани с проблема: