Идея за мисия: Дайте платформа на гласа на учениците от етнически малцинства

Идея за мисия: Дайте платформа на гласа на учениците от етнически малцинства

Една от причините за натрупването на предразсъдъци спрямо етническите малцинства е фокусът върху произхода на техните представители за сметка на всички останали техни качества.

Едно момиче от ромски произход може да е също художник, спортист, ученичка, дъщеря, любителка на животните и други. А по-широкото противопоставяне на дискриминацията става по-лесно, когато познаваме жертвите ѝ.

Можете да помогнете на съучениците си да научат повече за представителите на етническите малцинства, като организирате изложба на вашите връстници от квартално училище на тема “#ТоваСъмАз”. Ето няколко насоки:

🔸 Обсъдете идеята с ръководството на училището си, за да получите подкрепата им.
🔹 Свържете се с училище, в което повечето ученици са от етническо малцинство и разговаряйте с тях за ползите на акцията за тях.
🔸 Разпишете критериите за допускане на композиции в изложбата.
🔹 Рекламирайте изложбата в училище, като разлепите информационни плакати. Можете да направите фейсбук събитие и инстаграм страница, на която да споделите част от произведенията преди официалното откриване.
🔸 Поканете всичките си познати и авторите на официалното откриване. Преди изложбата говорете с училищното ръководство, за да сте сигурни, че безопасността на всички е гарантирана.