Идея за мисия: Измайсторете и поставете компостер в двора на училището си

Идея за мисия: Измайсторете и поставете компостер в двора на училището си

Всички хранителни отпадъци и растителни отпадъци (окосена трева, подрязани клони и друго от двора) могат да бъдат компостирани - тоест да ги оставим да се разложат сами в специален съд или пространство и така да се превърнат в плодородна почва.


Как да си направите компостер:

🌱 Говорете с директора и учителите по биология или Човекът и природата.
🌱 Намерете подходящо място на двора и организирайте доброволци за сглобяването на компостера. Има много идеи как да го направите в интернет. Например, в сайта на Биоградинка или ecocompost.bg. Най-лесно е да го направите от дървени дъски или палети.
🌱 Организирайте информационна кампания защо е важно да компостираме, като влизате и разказвате във всеки клас.
🌱 Ако в училището ви има столова или лавка, говорете с тях също да го ползват.
🌱 Направете си график кой клас или кой доброволец кога ще се грижи за него.
🌱 Готовият компост може да ползвате за училищната градинка.