Идея за мисия: Четете на малки деца в местната библиотека или читалище

Идея за мисия: Четете на малки деца в местната библиотека или читалище

Четенето на книги заедно с по-малките е много важен процес, който им вдъхва самоувереност, помага им да се справят с по-трудни ситуации и дава начало на големия разговор за ценностите и важните житейски теми. Примерът, който по-големите ученици дават, е изключително вдъхновяващ и играе основна роля в това да ги запали да четат повече и да повишат функционалната си грамотност.

Как можете да станете част от това:

  1. Предложете на библиотеката или читалището във вашия град да организирате заедно събитие, в което доброволци ученици четат приказки на малки деца от детската градина или малките класове. Уверете се, че то е подходящо в настоящия момент и е съобразено с епидемиологичната обстановка и мерките за мероприятия на закрито. 
  2. Уговорете ден и час, удобен за всички. Например събота следобед. 
  3. Изберете приказките и ги разпределете между доброволците. 
  4. Помолете близките детски градини и училища град да разпространят поканата ви към малките деца и техните родители. За целта можете да създадете плакати, листовки, а защо не и събитие във Фейсбук.

А ето и една подобна мисия, организирана от клуб СъединенИ в Сливен - Почети за Васил Левски на малчуганите от детската градина.