Идея за мисия: Часът на Земята

Идея за мисия: Часът на Земята

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света. WWF обясняват: “Милиони хора от целия свят символично изгасяват осветлението в домовете си за един час, а знакови сгради притъмняват. Така всички отправяме призив за по-устойчиво бъдеще. Часът на Земята дава възможност на всеки човек да разбере какво влияние имат малките постъпки върху голямата планета и как може да използва силата си, за да се справи с климатичните промени.” 


Photo by NASA on Unsplash


🌍 Организирайте изгасване на светлините в 20:30 ч. в блоковете на доброволците, а защо не и в целия квартал. За целта предварително разказвайте за инициативата – чрез местните медии, с щанд на популярно място в квартала, с информация в социалните мрежи и т.н. За да има инициативата ви дългосрочен ефект, давайте и примери как човек в ежедневието си да намалява вредното си влияние върху природата. Идеи и материали поискайте от организации в сферата на природозащитата.