Идея за мисия: Разгледайте учебната програма от друг ъгъл

Идея за мисия: Разгледайте учебната програма от друг ъгъл

Много малко от учениците се чувстват истински представени от учебната програма и рядко виждат хора като тях самите - например момичетата. А когато децата са от ромски или друг етнически малцинствен произход те виждат репрезентация още по-рядко. 

Та, кои са историческите личности и автори, които липсват в програмата? Има ли хора, направили чудеса от храброст, за които не ни учат в училище само и единствено заради техните идентичност или произход? Кои са авторите, до чиито произведения никога не достигаме? Кои са Папуша и Сали Ибрахим? Потърсете повече информация за личности от различен произход, които смятате че трябва да присъстват в програмата в училище и ги включете във вашата лична учебна програма. 

Ето как може да стане това:

  1. Споделете на всички съученици за идеята си и заедно потърсете повече информация за различни личности и автори, които липсват в учебната програма. След това разкажете един на друг за новооткритата информация.
  2. Можете да подкрепите различното творчество като групово отидете на театър или кино, посветени на многообразието. 
  3. А можете и сами да си направете прожекция в училище и след да това дискутирате филма, символите и идеите в него. Трябва само да съгласувате с учител и да намерите свободна класна стая с проектор.
  4. Можете и да организирате общностно четене с дискусия - и за това единствената нужна стъпка е  да съгласувате с учител и да намерите свободна класна стая с проектор.
  5. Ако имате нужда от идеи за филми, театрални постановки или литературни текстове се свържете с Кръжок - дискусионен клуб за кино, литература и равенство, които правят именно такива събития и винаги приемат въпроси и нови членове, или пък с екипа TimeHeroes. 
  6. Ако подобни събития станат регулярни за доброволческия ви клуб, разпространете информация за тях чрез плакати и/или постове във фейсбук и инстаграм, за да могат и хора извън клуба да се присъединят и да научат повече.