Идея за мисия: Покани в училище някоя от българските ЛГБТИ организации

Идея за мисия: Покани в училище някоя от българските ЛГБТИ организации

Ако искаш да задълбочиш своите и познанията на съучениците си по темата за ЛГБТИ правата у нас и по света, можеш да поканиш в училище някоя от следните организации:

Фондация Билитис е ЛГБТИ организация с феминистка идентичност, която има различни инициативи, свързани със застъпничество, общностна мобилизация, обучения и информационни кампании, както и хуманитарна помощ и услуги за правна помощ и психично здраве.

ЛГБТ организация “Действие” е посветена на това да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората в България, чрез предоставяне на безплатна правна помощ, водене на стратегически дела и организиране на публични събития и кампании.

Rainbow Hub е единственият в България общностен ЛГБТИ център, който предлага разнообразни общностни събития и дейности, включително групи за взаимопомощ и групи по интереси. Rainbow Hub е менажиран от фондация GLAS и фондация Билитис.

Фондация GLAS цели да допринесе за позитивна промяна в живота на ЛГБТИ хората, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация. Фондацията работи за създаване на приобщаваща среда чрез провеждане на обществени кампании, събития и услуги за подкрепа.

Фондация Сингъл Степ подкрепя ЛГБТИ общността чрез различни програми за психологическа, правна и здравна подкрепа, както и разнообразни събития и кампании. Фондацията менажира и пространството The Steps, където се случват редица ЛГБТИ събития.

Фондация АЙВЪР се фокусира изцяло върху информирането и овластяването на гей мъжете относно тяхното здраве. АЙВЪР предоставя напътствия за превенция, тестване и лечение на ХИВ и други сексуално предавани инфекции и се застъпва за правата и подобреното качество на живот на гей мъжете, живеещи с ХИВ.

Ако имаш нужда от техен контакт - потърсете ни и с радост ще съдействаме. :) 

Всичко друго, което е нужно да направите, е да говорите с учител относно подходящо време, в което да поканите организацията и заедно със съучениците си да подготвите въпроси към екипа ѝ. 

Успех!