Идея за мисия: Намери нов дом на стария си смартфон

Идея за мисия: Намери нов дом на стария си смартфон

Освен с дигиталните си умения, доброволците могат да участват и в набирането на необходимите компютри, таблети и смартфони и да участват в разширяването на достъпа до дигиталната среда сред уязвимите социални групи. Можеш да се обърнеш към организации в твоя район и да попиташ за нуждите им, а след това – заедно с клуба да организирате кампания за тяхното набиране сред твоите съученици.