Идея за мисия: Направи информационна кампания за бързата мода и предложи алтернативи

Идея за мисия: Направи информационна кампания за бързата мода и предложи алтернативи

Както вече знаеш, модната индустрия е сред най-големите замърсители на планетата. Много от съучениците ти обаче може би не знаят за това. Разкажи им малко повече като направиш информационни листовки или плакати и ги закачиш на информационните табла в училище или пък ги разпространиш онлайн.

Можеш да направиш това в няколко лесни стъпки:

1. Заедно с приятели съберете нужната информация, статистика и идеи за алтернативи на бързата мода.

2. Изгответе листовките или онлайн материалите и ги принтирайте в училище, предложете на училищния вестник да включи информацията в страниците си или пък директно ги разпространете в социалните си мрежи. 

3. Говорете с учител и закачете листовките на информационните табла и/или да бъдат споделени в официалните канали на училището, за да могат повече хора да ги видят.

И ето че си имате цяла информационна кампания, която ще помогне на много хора да научат нещо ново и да живеят по-осъзнато.