Идея за мисия: Организирайте изложба в училище с ваши творби на предварително зададена тема

Идея за мисия: Организирайте изложба в училище с ваши творби на предварително зададена тема

  1. Съберете се и заедно измислете обща концепция зад изложбата.
  2. Изработете плакати, с които да поканите съучениците си да участват и ги разлепете из училище.
  3. Отделете един ден, в който да се съберете заедно с всички други желаещи и заедно да изработите творбите си по темата - могат да са рисунки, дигитални плакати, колажи и др.
  4. Говорете с училищното ръководство относно пространство, в което да изложите произведенията.
  5. Щом изложбата е готова, поканете родителите си и приятели да я видят.