Идея за мисия: Организирай информационна кампания за правилата за безопасно движение

Идея за мисия: Организирай информационна кампания за правилата за безопасно движение

Запознай се с правилата на пътищата, изготви информационни материали, разпространи ги из училище и разкажи на съучениците си за проблемите с движението.