Месечно предизвикателство: Гражданско образование

Месечно предизвикателство: Гражданско образование

от TimeHeroes, 7 February 2022
От септември 2020 г. в 11. и 12. клас за първи път започва да се изучава "Гражданско образование" като самостоятелен предмет в училище.

За да подпомогнат навлизането на новия предмет и да направят преживяването по-интересно и по-полезно, Европейската комисия в България, образователният портал Уча.се и Софийска платформа създадоха 36 видеоурока за 11. клас и 33 урока за 12. клас, които следват учебното съдържание. Виж всички тях тук.

С този проект Представителството на Европейската комисия в България насърчава не само гражданското образование, но и по-голямото гражданско участие на младите хора в обществото.

Чрез кампанията #БуденЛиСи Европейската комисия в България се стреми да ангажира възможно най-много млади хора в разговор за гражданското образование и активното гражданство. Кампанията се провежда онлайн между януари 2022 г. и март 2022 г.

Всичко това е и тясно свързано с доброволчеството.
Как точно, ще ти разкажем по-нататък, а освен всичко останало, този месец ще раздадем и награди на трите най-активни клуба – прочети статията до края, за да разбереш какви ще бъдат те.
 
🤔 Може и да не си се замислял досегано всяко училище е по същността си умален модел на цялото общество. Е, да, в него някои неща още не са на дневен ред (примерно да ходиш на работа или да плащаш сметките вкъщи), но само си помисли: в класа ти със сигурност има всякакви хора. Можеш да ги групираш по интереси – някои са добри с езиците, други – с математиката и точните науки, трети – с рисуването или музиката, а на четвърти главата им като че ли е в облаците. Всеки от вас е важен и значим за обществото сам по себе си, а един ден ще има и различна професия спрямо това, което го вълнува.

Съществуват обаче и различия, които не са въпрос на личностни характеристики и зависят от най-различни фактори: като среда, етнос или раса, физическо състояние. Така например твои съученици си позволяват нови обувки по-рядко от останалите, защото семейството им изпитва затруднения. Други пък може да имат специални образователни потребности и да учат по начин, по-различен от твоя. Трети – да са от малцинствени етнически групи и да имат съвсем други шарени обичаи и традиции от тези на твоето семейство. 

Гледай урока на Уча.се, за да разбереш повече за “Училището като общност”:

Виж видео урока тук!

След като участваш в доброволчески клуб, ти вече си наясно и разбираш защо хората трябва да си помагат взаимно, но сега ще ти разкажем и за още една сила, която имаш: да участваш във вземането на решения, които засягат всички вас.

Тъй като започнахме с разликите помежду ви, да помислим за обратното: какви са общите неща, които ви обединяват? 

Нека познаем, а ти си казвай наум дали отговорът е “да”. Първо, всички искате да живеете свободни и да се развивате, без някой да ви ограничава. Второ, бихте искали мнението, интересите и проблемите на всеки един от вас да бъдат чути от хората, които имат власт и взимат решения, свързани с живота ви (като директора или учителите ви).

Да? Тогава значи и вие сте поддръжници на идеята за демокрация

Значението на тази дума се корени в произхода ѝ: demos означава народ, а kratos – власт. В този ред на мисли смисълът ѝ е “власт на народа” или управление, което зависи от волята на хората.

💡 Знаеш ли, че…

Има различни видове демокрация:

🧐 Пряка – когато гражданите отговарят за важни дела лично, чрез референдум или плебисцит (пряко гласуване).
🧐 Представителна – когато гражданите излъчват свои представители на избори.
🧐 Либерална – тя се основава на върховенството на закона и спазването на човешките права.
🧐 Фасадна – тя съществува, когато демократичният процес уж се спазва, но всъщност е изпразнен от съдържание. 

🇪🇺 Всички страни в Европейския съюз, от който България е част, имат демократично управление, а една от основните отговорности на всички държави в него е да подкрепят демокрацията и да защитават човешките права на всички европейски граждани. Какъвто си и ти.

В българското общество, от което всички ние сме част, демокрацията е представителна - тоест, когато станеш на 18,  ще можеш да избираш партии и политици, които представляват твоите интереси в парламента, където се взимат решения, пряко засягащи живота ти. 

Разбери повече за това как работи политиката в България от урока на Уча.се: 

Виж видео урока тук!

Преди този момент обаче, в твоето училищно общество, можеш да решаваш проблеми и да взимаш участие във вземането на решения или решаването на проблеми по друг начин: например чрез училищен съвет или чрез доброволческия клуб, от който си част.

💡Защо това е важно?

Ето пример: с твоя клуб сте организирали благотворителен базар в училище с ръчно изработени от вас сувенири. Разбрали сте се след това събраните средства да бъдат връчени на директора, като вие искате те да бъдат похарчени за създаването на рампа за вашите съученици с двигателни увреждания. Вместо това обаче след време разбирате, че със средствата са били закупени нови мебели за кабинетите на учителите. 

Вероятно това ще ви накара да се почувствате ядосани. С право – подобно действие на училищната власт по същността си е авторитарно, тоест е взето без вашето съгласие и знание

Разбери повече за решаването на училищни проблеми от този супер интересен урок: 

Виж видео урока тук!

Нещо повече – по същността си то е форма и на дискриминация спрямо съучениците ви с увреждания, защото според чл. 5 от Закона за защита от дискриминацията, поддържането на недостъпна архитектурна представлява форма на дискриминация на основата на признака „увреждане“. 

💡 Знаеш ли какво означава дискриминация?

Дискриминацията към или спрямо даден индивид или група е третирането или възприемането му на базата на класа, категория, раса, етнос, религиозна принадлежност, сексуална ориентация, биологичен вид или нещо друго вместо спрямо неговите лични качества.

Ако темата те вълнува, виж урока на Уча.се за преодоляване на дискриминацията:

Виж видео урока тук!

Но да се върнем за момент към онези средства, които учителите са изхарчили неправомерно. Какво можете да предприемете, за да предотвратите подобни практики в бъдеще?

Съществуват две форми на гражданско участие: 

 • Сътрудничество – например учителите да помогнат за създаването на ученически съвет, който да взима решенията съвместно с ръководството, така че следващия път гласът ви да бъде чут.
 • Противопоставяне – ако никой не обърне внимание на предложението за сътрудничество, можете да организирате и мирен протест или демонстрация (примерно плакати или флашмоб).

💡 Забелязал ли си, че...

Понякога известни личности (като хората на изкуството или инфлуенсъри, които следваш) също изразяват позиции по обществени проблеми и по този начин могат да привлекат необходимото внимание към тяхното разрешаване?

В такива случаи те също използват своята известност в обществена полза доброволно, а това отново е форма на гражданско участие. Ето защо, ако с клуба ти си търсите съмишленици за разрешаване на проблем, с който сте се заели, можете да пишете съобщение и до някоя известна личност, за да му разкажете за него и да го/я помолите да ви подкрепи. 

💡 Знаеш ли, че…

Ако забележиш проблем, които произлиза от лошо управление на институциите (включително училището ти), можеш да подадеш жалба или сигнал до омбудсмана - това е човекът в държавата, който контролира спазването на законните права и интереси на гражданите.  

Пример: През 2021 г. ученици от община Болярово подават жалба до омбудсмана, от която става ясно, че 140 деца са без достъп до образование поради липса на обхват на мобилните оператори. През 2012 г. пък ученик подава жалба, че липсва транспорт от неговото населено място до училището, което посещава, а това е нарушение на правото му на достъп до образование. Можеш да разгледаш всички доклади на омбудсмана и жалбите, които са подавани до него, тук. След като разгледа твоя случай, той има силата да се обърне към отговорните органи и да разреши проблема. 

💪 Да си доброволец означава да си активен гражданин

В основата на гражданското участие стои доброволчеството – по този начин ти защитаваш обществения интерес (в случая – този на съучениците ти), не очакваш в замяна материални облаги и имаш за крайна цел да промениш средата към по-добро. Нещо повече, да бъдеш доброволец ти помага сам да сформираш мнение по определени обществени въпроси и така се превръщаш в компетентен, самостоятелно мислещ и независим човек.

💡 Защо това е важно?

Освен да носи лично удовлетворение, че си направил нещо добро за друг човек, доброволчеството има силата да: 
 • развива в теб определени качества: чувствителност, отговорност, организационни умения, лидерство;
 • помага да натрупаш знания, умения, нагласи и ценности, които ти помагат да се справиш в живота, тоест да бъдеш компетентен;
 • подобрява средата около теб.
Разбери повече за компетентностите за демократична култура от този урок: 

Виж видео урока тук!

Доброволческият клуб сам по себе си е форма на гражданско участие - има силата да променя средата и да работи за разрешаването на определени обществени проблеми.
Обикновено мисиите, които организираш, са:

 • По идея на клуба – когато сам се свържеш с институция (като център за настаняване на деца от семеен тип), разбереш какви са нуждите там и организираш инициатива, с която да подкрепиш работата ѝ.
 • В помощ на НПО – когато потърсиш организация, която работи за разрешаването на определен проблем, и я подкрепиш в усилията ѝ. Така се случва например, когато се запишеш в мисия на TimeHeroes.
Може би не си се замислял, но между клуба ти и една неправителствена организация има доста прилики. И двете са общности от съмишленици, които се събират, за да участват в обществения живот.

А какво е НПО? 🤔

За разлика от търговското дружество, което работи най-вече с цел финансова печалба, нестопанската (или неправителствена) организация съществува, за да разрешава даден обществен проблем или да подпомага работата на държавата и институциите. 

Ето защо тя се застъпва за определена кауза и защитава правата на групите, които защитава (например хората с увреждания, животните, социално слабите, бежанците и други) и сътрудничи на властта в разрешаването на определени обществени проблеми, за които е компетентна.

С дейността си гражданските организации:

 • стават гаранция за демокрацията;
 • насърчават гражданската активност в борбата със социалните несправедливости;
 • създават механизми, чрез които гласът на хората да се чува и да има значение при вземането на властнически решения.

Ако искаш да разбереш повече за работата на неправителствените организации, виж този интересен урок: https://ucha.se/watch/12334/npo.

Както едно НПО, така и клубът ти може да спечели финансиране, за да разреши определен проблем или да реализира своя идея. Освен чрез благотворителен базар, какъвто пример дадохме по-горе, можете да потърсите средства и като кандидатствате за различни програми и проекти.

 • Европейският корпус за солидарност предоставя финансиране за местни инициативи със социално измерение, а освен това подкрепя организации, които искат да приемат доброволци за своите проекти.
 • Ежегодният конкурс “Млад Благотворител” отпуска средства за шест проекта на ученици от 7. до 12. клас, за да осъществят свои инициативи като доброволци.
 • Можете да следите официалния сайт на вашата община, където се публикува информация за програми, които финансират граждански инициативи в полза на местната общност.

Ще намерите повече информация за това как да напишете младежки проект за подобряване на вашата общност и какви са начините за финансиране и на страницата на Европейския младежки портал.

👋 Организации, с които да се запознаете: 

Европейски корпус за солидарност – инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.

Национален младежки форум – Най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 46 младежки организации от цялата страна. Организацията е част от Европейския младежки форум и активен партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики.

Български център за нестопанско право – Мисията нa БЦНП е да оказва подкрепа при изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.

Сдружение „Форум Гражданско Участие“ – Мрежа от активни граждански организации, които работят за участие на гражданите и НПО във вземането на важни за обществото решения.

ФАР - Сдружение за демократично образование – ФАР е свободно и независимо сдружение в Бургас, което цели да обедини усилията на младежи и възрастни за приобщаването на България към европейските и световни демократични ценности.

Алианс за регионални и граждански инициативи – ​​​Мисията на АРГИ е да подкрепи развитието на гражданското общество в България чрез насърчаване на участието на хора от всички социални групи в обществените дела и на управлението на страната, за да се подобри социалното и икономическото положение и качеството на живот на българските граждани.

Младежка ЛГБТ организация “Действие” – Действие е организация, посветена да допринесе за промяна в живота на ЛГБТИ хората в България. Основната ѝ цел е да постигне пълно правно признаване и социално включване на ЛГБТИ хората в общество, в което се чувстват сигурни и признати.

Ето и няколко идеи за мисии, които клубът ви може да организира!

👋 Запалете съучениците си по доброволчеството, като поканите на гости вдъхновяващ човек от неправителствена организация

🙌 Създайте свой проект за НПО и наберете доброволци извън клуба ви за първата ѝ акция

📣 Открийте проблем, свързан с лошо управление на институциите, и подайте жалба до омбудсмана

💻 Организирайте кампания за набиране на дигитални устройства за дистанционно обучение за ваши съученици в нужда

▶️ Организирайте урок за по-малките си съученици на тема “Гражданско образование”

А ето и какви са наградите:

Трите клуба с най-много осъществени мисии ще получат следните награди: 


 1. Обща едночасова среща с един от най-популярните инфлуенсъри в България - Флора. 
 2. 📚 Комплект с актуални книги според възрастта на героите в клуба.
 3. 🎲 По една настолна игра “Барабар”, осигурена от Сдружение "Възможности без граници". В играта ще трябва да спасите човечеството от загуба на ценни ресурси, глад, суша и дори нападение на гигантски паяци, като влезете в обувките на реални знаменити личности - еколози, предприемачи, артисти, учени или активисти.
А два от клубовете ще спечелят и фотосесия с професионален фотограф, който ще ги заснеме в действие при следващата им акция. ⭐ 


🗓️ Важни дати:

1 март: Ден на нулевата дискриминация
21 март: Международен ден за етническа толерантност 
8 април: Международен ден на ромите
19 август: Световен хуманитарен ден
2 октомври: Световен ден без насилие
17 октомври: Световен ден за изкореняване на бедността
16 ноември: Световен ден на толерантността
5 декември: Международен ден на доброволчеството
m